آرشیو

میهن صنعت :

دوراهی خودرو: بازار یا نابازار؟

میهن صنعت : در شرایطی که گفته می‌شد دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف و به‌دنبال تثبیت آن است، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» می‌گوید چنین تصمیمی در مجموعه دولت گرفته نشده و با وجود تورم، امکان کاهش قیم...

میهن صنعت :

ترس از شوک اجتماعی دلیل افشا نشدن مفاسد اقتصادی دوران احمدی‌نژاد

میهن صنعت : در دولتی که ادعای آن "پاکدستی" است فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مساله مهمتر اینکه عمده این فسادها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است، یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد ب...

میهن صنعت :

حمايت از خودروساز داخلی محدود ومشروط شود

میهن صنعت : چترحمايتي دولت که بر سرخودروسازان داخلي کشيده شده است مشروط به ارتقاي کيفيت شده وبه مرور و در مدت زماني مشخص همين حمايت هم برداشته شود

میهن صنعت :

اندكی به حوادث ترافیكی مرخصی دهیم

میهن صنعت : مل و نقل زمینی بخش بسیار عمده ترابری را شامل می‌شود. حوادث و تصادفات رانندگی و جاده ای یكی از تلخ كامی همه انسانها است. راهزن بی امان حوادث همچنان در جاده های كشور بیداد می كند و شمار...


قطعات یکبار مصرف خودرو

سید علی دوستی موسوی


Top