قیمت اقلام اساسی


خیار گلخانه ای و درختی
خیار گلخانه ای و درختی

 • عادی درجه 1

  2,300تومان

 • دستچین

  2,600تومان

سیب انواع( شفیع آبادی ، مشکینی و...)
سیب انواع( شفیع آبادی ، مشکینی و...)

 • عادی درجه1

  4,600تومان

 • دستچین

  5,600تومان

موز انواع
موز انواع

 • عادی درجه1

  7,900تومان

 • دستچین

  7,900تومان

هندوانه
هندوانه

 • عادی درجه 1

  1,250تومان

 • دستچین

  1,250تومان

سیب زمینی
سیب زمینی

 • عادی درجه 1

  1,750تومان

 • دستچین

  1,950تومان

پیاز زرد
پیاز زرد

 • عادی درجه 1

  1,150تومان

 • دستچین

  1,300تومان

هویج
هویج

 • عادی درجه 1

  3,100تومان

 • دستچین

  3,300تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای
گوجه فرنگی گلخانه ای

 • عادی درجه 1

  3,600تومان

 • دستچین

  3,800تومان

گل کلم
گل کلم

 • عادی درجه 1

  2,700تومان

 • دستچین

  2,700تومان

کاهو پیچ سالادی
کاهو پیچ سالادی

 • عادی درجه 1

  3,200تومان

 • دستچین

  3,400تومان

Top