قیمت اقلام اساسی


باقلا خشک با پوست بدون غلاف
باقلا خشک با پوست بدون غلاف

 • درجه 1

  9,500تومان

 • درجه 2

  8,500تومان

جو پوست کنده
جو پوست کنده

 • درجه 1

  2,500تومان

 • درجه 2

  2,000تومان

جو پرک 900 گرمی
جو پرک 900 گرمی

 • درجه 1

  3,300تومان

 • درجه 2

  3,000تومان

ذرت خشک وارداتی
ذرت خشک وارداتی

 • درجه 1

  7,500تومان

 • درجه 2

  6,600تومان

سویا
سویا

 • درجه 1

  4,500تومان

 • درجه 2

  4,200تومان

عدس درشت
عدس درشت

 • درجه 1

  6,300تومان

 • درجه 2

  5,800تومان

عدس ریز
عدس ریز

 • درجه 1

  6,300تومان

 • درجه 2

  5,800تومان

لپه
لپه

 • درجه 1

  8,300تومان

 • درجه 2

  7,300تومان

لوبیا چشم بلبلی
لوبیا چشم بلبلی

 • درجه 1

  7,800تومان

 • درجه 2

  6,800تومان

لوبیا چیتی
لوبیا چیتی

 • درجه 1

  11,000تومان

 • درجه 2

  10,000تومان

لوبیا سفید
لوبیا سفید

 • درجه 1

  9,500تومان

 • درجه 2

  8,500تومان

لوبیا قرمز جگری وقمی
لوبیا قرمز جگری وقمی

 • درجه 1

  8,500تومان

 • درجه 2

  7,800تومان

لوبیا قرمز کپسولی
لوبیا قرمز کپسولی

 • درجه 1

  11,800تومان

 • درجه 2

  10,800تومان

لوبیا کشاورزی
لوبیا کشاورزی

 • درجه 1

  9,300تومان

 • درجه 2

  8,300تومان

لیمو عمانی
لیمو عمانی

 • درجه 1

  39,000تومان

 • درجه 2

  35,000تومان

نخود
نخود

 • درجه 1

  7,800تومان

 • درجه 2

  6,800تومان

Top