قیمت اقلام اساسی


برنج شیرودی
برنج شیرودی

 • هر کیلو

  9,200تومان

 • -

  0تومان

انواع دودی پرمحصول
انواع دودی پرمحصول

 • هر کیلو

  10,500تومان

 • -

  0تومان

برنج طارم اصل
برنج طارم اصل

 • هر کیلو

  11,500تومان

 • -

  0تومان

برنج هاشمی
برنج هاشمی

 • هر کیلو

  11,500تومان

 • -

  0تومان

برنج دمسیاه
برنج دمسیاه

 • هر کیلو

  11,500تومان

 • -

  0تومان

برنج هندی دانه بلند ممتاز
برنج هندی دانه بلند ممتاز

 • هر کیلو

  7,490تومان

 • -

  0تومان

برنج ,وارداتی هندی دانه بلند درجه A
برنج ,وارداتی هندی دانه بلند درجه A

 • هر کیلو

  6,950تومان

 • -

  0تومان

برنج وارداتی پاکستانی سوپر باسماتی
برنج وارداتی پاکستانی سوپر باسماتی

 • هر کیلو

  8,400تومان

 • -

  0تومان

Top