قیمت اقلام اساسی


قارچ دکمه ای پشت باز فله
قارچ دکمه ای پشت باز فله

 • درجه 1

  7,400تومان

 • درجه 2

  6,400تومان

قارچ دکمه ای قهوه ای فله
قارچ دکمه ای قهوه ای فله

 • درجه 1

  9,000تومان

 • درجه 2

  8,000تومان

قارچ صدفی فله
قارچ صدفی فله

 • درجه 1

  8,500تومان

 • درجه 2

  7,500تومان

جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم

 • هر عدد

  3,600تومان

 • -

  0تومان

جوانه شبدر بسته بندی بالای250 گرم
جوانه شبدر بسته بندی بالای250 گرم

 • هر عدد

  3,400تومان

 • -

  0تومان

جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم
جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم

 • هر عدد

  1,900تومان

 • -

  0تومان

Top