printlogo

"اختصاصی میهن صنعت"
بازار ارز این روزها سر سازگاری با خودروسازان را نداشته و صبح امروز نرخ ارز در بازار آزاد مرز 4100 تومان را رد کرده است.این درحالیست که قطعه سازان از افزایش 15 درصدی هزینه های تولید خود خبر داده اند و گفته اند که این افزایش می بایست از سمت دولت و یا از سمت خودروسازان پوشش داده شود.
کد خبر : 50147
تاریخ انتشار : 6 دی 1395 - 13:39

به گزارش خبرنگار حوزه خودرو پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رونق اقتصادی در کشورهای مختلف جهان به عوامل بسیاری وابستگی دارد که هر کدام از آنها با توجه به توانایی های موجود در کشور و به کمک بخشهایی که از پتانسیل بالاتری برخوردارند، صنایع کوچکتر را به دنبال خود می کشند و در نتیجه چرخه اقتصادی آن کشور به حرکت در خواهد آمد.

رونق اقتصادی به معنای رشد فعالیت های اقتصادی در یک کشور است که تولید و مصرف به صورت موازی پیش خواهد رفت و به دنبال آن سرمایه گذاری در خصوص ظرفیت های جدید تولید و اشتغال نیز خواهد آمد.

صنعت خودروسازی کشور بی شک یکی از بازوهای اقتصادی کشور است که هر آنچه که گفته شد در این صنعت وجود داشته اما تا به امروز رونقی در این صنعت دیده نشده که به اقتصاد کشور نیز کمک شود.

مشکلات در صنعت خودرو کشور بسیار پیچیده و عمیق است اما اینکه چه دلایلی سبب شده که حال و هوای این صنعت پر رونق جهان در کشور ما بی رونق و بی رمق باشد، به عوامل متعددی بستگی دارد.

نگاهی به چندسال گذشته صنعت خودرو نشان خواهد داد که عمده دلیل رکود در این صنعت، افزایش ناگهانی قیمت خودرو و در حالت خوش بینانه، عدم افزایش کیفیت و نه افت کیفیت می باشد.معضل وابستگی های این صنعت به ارز، چه در دوران تحریم و چه در زمان حال همواره راه نفوذ رونق به این صنعت را بسته است.

شاید یکی از نتایج شروع تحریم ها آشکارسازی وابستگی شدید این صنعت به بهای ارز بود که پس از شروع تحریم ها، صنعت خودرو را تا مرز نابودی کامل کشاند.

بازار ارز این روزها سر سازگاری با خودروسازان را نداشته و صبح امروز نرخ ارز در بازار آزاد مرز 4100 تومان را رد کرده است.این درحالیست که قطعه سازان از افزایش 15 درصدی هزینه های تولید خود خبر داده اند و گفته اند که این افزایش می بایست از سمت دولت و یا از سمت خودروسازان پوشش داده شود که در صورت همکاری نکردن دولت بر تبل گرانی خودرو نواخته خواهد شد.

برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دولت اجازه افزایش قیمت را نخواهد داد اما از طرفی قطعه سازان نیز اسرار به پوشش افزایش هزینه های تولید خود دارند که ادامه مسیر یا به افزایش قیمت و یا به کاهش کیفیت منتهی خواهد شد.

صنعت خودرو به تحولات اساسی نیاز دارد که متاسفانه مشکلات عدیده که عمدتا از سمت دولت های گذشته بر بدنه این صنعت وارد آمده و باکتری گونه بر بسیاری از نقاط آن نفوذ کرده است، مسیر رونق در این صنعت را ناهموار کرده است.

پیچیدگی و وابستگی متعدد مشکلات در این صنعت، عمده ترین دلیل عدم توانایی در مرتفع کردن مشکلات است و به نظر می رسد راه سختی تا رسیدن به جایگاه مطلوب  این صنعت در پیش است.

نویسنده : بهنام وحیدی