printlogo

«میهن صنعت» گزارش می دهد:
فصل زمستان و جریان موج سرما بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا را با مشکل مواجه کرده است. در شهر شیکاگو نیز سرمای ۲۵ تا ۲۸ درجه زیر صفر گزارش شده است که این یخ زدگی و سرما علیرغم دردسرهای خود تصاویر زیبایی در سراسر جهان خلق کرده که در ذیل برخی از آن ها جمع آوری شده است.
کد خبر : 83558
تاریخ انتشار : 14 بهمن 1397 - 13:39

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  فصل زمستان و جریان موج سرما بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا را با مشکل مواجه کرده است. در شهر شیکاگو نیز سرمای ۲۵ تا ۲۸ درجه زیر صفر گزارش شده است که این یخ زدگی و سرما علیرغم دردسرهای خود تصاویر زیبایی در سراسر جهان خلق کرده که در ذیل برخی از آن ها جمع آوری شده است.

انتهای پیام/