قیمت نفت

spogvthiamqnezcq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد اندک قیمت نفت با محدودیت عرضه به بازار

31 فروردین 1398 - 8:54

بهای نفت در پی محدودیت صادرات نفت از سوی اوپک و نیز کاهش شمار سکوهای حفاری و ذخایر نفت آمریکا با افزایش مواجه شد.

lvjhbbbrpf8pbuxu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد قیمت نفت به دنبال افزایش تقاضا در چین

28 فروردین 1398 - 8:45

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال افزایش تقاضای نفت در پالایشگاه های چینی افزایش پیدا کرد و در حالی که گزارش ها حاکی از کاهش ذخایر نفت آمریکا و نیز محدودیت عرضه به بازار است.

q4fpnmmldptkimns.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت قیمت نفت در پی اظهارات وزیر دارایی روسیه

27 فروردین 1398 - 8:57

بهای نفت در روز سه شنبه پس از این که وزیر دارایی روسیه از افزایش احتمالی تولیدات نفت اوپک پلاس برای کسب سهام بیشتر در بازار خبر داد، کاهش پیدا کرد.

howgda7hstmphhva.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

بهای نفت بالاخره کاهش یافت

26 فروردین 1398 - 9:5

بهای نفت درروز دوشنبه پس از شکست رکود نفت برنت با اندکی کاهش مواجه شد اما همچنان نگرانی ها در خصوص عرضه نفت منجر به تقویت بازار نفت شده است.

jkohuufbwr0unsvq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد یک درصدی قیمت نفت به دنبال کاهش عرضه و گزارش اقتصادی چین

24 فروردین 1398 - 9:8

بهای نفت به دنبال کاهش عرضه، تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و نیز تنش ها در لیبی یک درصد رشد کرد و در حالی که داده های اقتصادی مطلوب چین نگرانی ها را در خصوص میزان تقاضا ازبین برد

fghtorpiifsopwf6.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد اندک قیمت نفت در پی محدودیت عرضه به بازار

21 فروردین 1398 - 8:56

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال کاهش عرضه از سوی اوپک و تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا با افزایش مواجه شد اگرچه رشد کند اقتصادی بر میزان مصرف سوخت سایه افکنده است

jmkhenvlpwrlqu5v.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

قیمت نفت پس از 5 ماه عقب نشینی کرد

20 فروردین 1398 - 8:50

بهای نفت در روز سه شنبه پس از روند صعودی 5ماهه خود به دلیل چشم انداز کند اقتصادی عقب نشینی کرد.

zbvtxvhulwhaxcbx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رکورد نفت با کاهش عرضه اوپک شکسته شد

19 فروردین 1398 - 8:51

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال کاهش عرضه از سوی اوپک، تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و نیز داده های منتشر شده از اشتغال آمریکا با افزایش مواجه شد.

irectob36ov6tpkw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد 1.5 درصدی قیمت نفت در پی انتشار آمار اشتغال آمریکا

17 فروردین 1398 - 9:5

بهای نفت تحت تاثیر آمار اشتغال قوی آمریکا علیرغم نگرانی هایی در خصوص کاهش تقاضای سوخت با افزایش 1.5 درصدی مواجه شد. پیش بینی هایی در خصوص تشدید تنش ها در لیبی نیز منجر به تقویت قیمت ها شد.

x0gzl5snbdqemles.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

نفت به رکورد خود در سال 2019 نزدیک شد

28 اسفند 1397 - 8:24

بهای نفت در روز سه شنبه با کاهش عرضه از سوی اوپک نزدیک به بیشترین میزان خود در سال 2019 رسید. تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نیز بر روند افزایشی شاخص های نفت تاثیر گذاشته است

fgrerjotkbzyergo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه در پی رشد کند اقتصادی

27 اسفند 1397 - 9:8

بهای نفت در روز دوشنبه در پی تشدید نگرانی ها در خصوص رشد کند اقتصادی و تاثیر آن بر میزان تقاضای نفت با کاهش مواجه شد اما همچنان بازار نفت با کاهش عرضه از سوی اوپک و تحریم های نفتی ایران و ونزوئلا تقویت می شود.

ztegcpnaaletuvkm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ناچیز قیمت نفت در پی تشدید نگرانی های در خصوص اقتصاد جهانی

25 اسفند 1397 - 9:9

بهای نفت خام آتی آمریکا به دنبال نگرانی هایی در خصوص اقتصاد جهانی و نیز افزایش تولیدات آمریکا پس از رسیدن به بیشترین میزان خود در سال 2019 عقب نشینی کرد.

ccjczzv6zy2qm1p3.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت درپی کاهش عرضه و تحریم های نفتی علیه ایران و ونزوئلا

22 اسفند 1397 - 8:49

بهای نفت در روز چهارشنبه درپی کاهش عرضه از سوی اعضای کارتل اوپک ونیز تحریم های آمریکا علیه ایرانو ونزوئلا افزایش یافت.

kvl35rl1ljiscmme.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند صعودی قیمت نفت به دنبال اقدامات اوپک

21 اسفند 1397 - 8:50

بهای نفت در روز سه شنبه با توجه به تقاضای سالم سوخت و کاهش عرضه از سوی اوپک به بازار افزایش پیدا کرد.

nqideezqvxn2jufu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت در پی اظهارات وزیر نفت عربستان

20 اسفند 1397 - 9:9

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال اظهارات وزیر نفت عربستان، خالد الفالح مبنی بر اینکه تغییر سیاست گذاری اوپک پلاس تا پیش از ماه جون بعید به نظر می رسد و هم چنین نشانه هایی از کاهش فعالیت های حفاری آمریکا با افزایش مواجه شد.

qvddglaqhcypsx7s.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه در پی چشم انداز ناامید کننده اقتصاد جهانی

18 اسفند 1397 - 9:3

بهای نفت به دنبال رشد ناامید کننده اشتغال آمریکا و نیز تشدید نگرانی ها در خصوص رشد کند اقتصادی و کاهش تقاضای سوخت با کاهش حدود یک درصدی مواجه شد.

ncclvgoklryrbcns.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت در پی کاهش عرضه اوپک و تحریم های آمریکا

16 اسفند 1397 - 8:44

بهای نفت در روز پنجشنبه به دنبال محدود نمودن عرضه از سوی اوپک و نیز تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا با افزایش مواجه شد اگرچه قیمت ها با رکورد تولیدات نفت آمریکا و افزایش ذخایر سوخت تجاری متوقف شده بود.

oqsntcgkhbshjhch.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه با افزایش تولیدات آمریکا

15 اسفند 1397 - 8:55

بهای نفت در روز چهارشنبه به دلیل پیش بینی هایی برای افزایش تولیدات نفت خام آمریکا و سنگینی سایه ذخایر نفت آمریکا بر بازار نفت و تلاش های اوپک، نزدیک به یک درصد افت را تجربه کرد.

katuwwuprkvlssrc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت پس از اعلام هدف رشد اقتصادی چین

14 اسفند 1397 - 9:2

بهای نفت در روز سه شنبه پس از اعلام هدف رشد اقتصادی چین در سال 2019 و نیز تاثیر آن بر میزان تقاضای سوخت با کاهش مواجه شد.

ssiklqznengwsrgc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد طلا سیاه با نزدیک شدن آمریکا و چین به توافق تجاری

13 اسفند 1397 - 8:54

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال گزارشی مبنی برنزدیک بودن توافق تجاری دو کشور آمریکا و چین و نیز کاهش عرضه از سوی اوپک و متحدانش با افزایش مواجه شد اگرچه نگرانی هایی در خصوص رشد کند اقتصاد جهانی وجود دارد.

dtxudyxnif1ex1hv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت دو درصدی قیمت نفت در پی رشد کند تقاضای سوخت

11 اسفند 1397 - 9:24

بهای نفت به دنبال نگرانی هایی در خصوص رشد کند تقاضای جهانی و پس از گزارش تولیدات ضعیف آمریکا با دو درصد کاهش مواجه شد

smstv4ujoofjkv5b.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت با کاهش ذخایر نفت آمریکا

8 اسفند 1397 - 8:49

بهای نفت در روز چهارشنبه در پی گزارشی مبنی بر کاهش ذخایر نفت آمریکا و نیز محدودنمودن عرضه از سوی اوپک علیرغم فشار دونالد ترامپ با افزایش مواجه شد.

dszpwruijj3ullfl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت بهای نفت در پی درخواست ترامپ از اوپک

7 اسفند 1397 - 9:14

بهای نفت پس از این که ترامپ از اوپک درخواست کرد تا تلاش های خودرا برای تقویت بازار نفت متوقف کند، کاهش پیدا کرد.

fnxekmftftbljrpz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش طلا سیاه با افزایش امیدواری ها برای توافق تجاری

6 اسفند 1397 - 9:30

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال افزایش امیدواری ها برای توافق تجاری میان آمریکا و چین با افزایش مواجه شد.

rftgasxam2hiregs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

عقب نشینی نفت برنت علیرغم رشد قیمت نفت آمریکا

4 اسفند 1397 - 9:16

بهای نفت خام آمریکا به دنبال افزایش امیدواری برای حل اختلاف تجاری آمریکا و چین به بیشترین میزان خود از نوامبر رسید اما همچنان رکورد جدید تولیدات نفت آمریکا بر بازار سایه افکنده است.

coxfeysl6murhzbx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت علیرغم افزایش صادرات نفت ایران

1 اسفند 1397 - 8:51

بهای نفت در روز چهارشنبه در پی کاهش عرضه از سوی اوپک و نیز تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران افزایش پیدا کرد و همچنان نزدیک به بیشترین میزان خود در سال 2019 معامله می شود.

zbktikux8rpqy8ue.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند نزولی نفت برنت در پی رشد کند اقتصادی

30 بهمن 1397 - 10:19

بهای نفت برنت در روز سه شنبه در پی رشد کند اقتصادی و نیز کاهش تقاضای سوخت کاهش پیدا کرد. اگرچه با کاهش عرضه از سوی اوپک و متحدانش، بازار همچنان با محدودیت مواجه است.

irvnviokpmrod8ay.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت پس از رکود شکنی در سال 2019

29 بهمن 1397 - 9:1

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال گزارش چین مبنی بر افت فروش خودرو برای هفتمین ماه متوالی وپس از رسیدن به بیشترین میزان خود در معاملات اخیر با کاهش مواجه شد و لازم به ذکر است که نگرانی در خصوص افت تقاضای سوخت تشدید پیدا کرده است.

rmetywbunodjlvcz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رکورد شکنی قیمت نفت با تعطیلی میدان نفتی عربستان

27 بهمن 1397 - 9:16

قیمت نفت به دنبال کمبود عرضه از سوی عربستان سعودی و تقویت تقاضا در پی احتمال حل اختلافات آمریکا و چین با بیش از دو درصد افزایش مواجه شد و به بیشترین میزان خود در سال جاری رسید.

z5pufrkqpesqnhpa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

صعود قیمت نفت با کاهش چشمگیر عرضه به بازار

24 بهمن 1397 - 9:2

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال تحریم های نفتی آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئلا و نیز کاهش چشمگیر تولیدات نفت از سوی اوپک و متحدانش افزایش یافت.

t7mirdzkklrdkuds.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت با کاهش عرضه اوپک به بازار

23 بهمن 1397 - 8:54

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال محدود نمودن عرضه از سوی اوپک و متحدانش و نیز تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا علیرغم نگرانی های در خصوص رشد کند اقتصادی و افزایش تولیدات آمریکا با افزایش مواجه شد.

wcmfrorrfowiytas.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت علیرغم تشدید نگرانی ها در خصوص جنگ تجاری

17 بهمن 1397 - 9:11

بهای نفت در روز چهارشنبه علیرغم نگرانی هایی در خصوص چشم انداز اقتصاد جهانی با افزایش مواجه شد.

twocxpibchnonrmf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد 21 سنتی شاخص های نفت با کاهش عرضه به بازار

16 بهمن 1397 - 8:53

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال احتمال کاهش عرضه از سوی ونزوئلا در پی تحریم های نفتی آمریکا علیه این کشور و اوپک افزایش پیدا کرد.

llzeuuuraxwtdgtu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت علیرغم چشم انداز مثبت بازار

15 بهمن 1397 - 8:53

بهای نفت در روز دوشنبه پس از روند صعودی خود در معاملات اخیر با کاهش مواجه شد اما بازار نفت همچنان تحت تاثیر محدودیت عرضه و نشانه هایی از حل اختلاف تجاری آمریکا و چین قرار دارد.

xpksbnimammfsrm7.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد 3 درصدی قیمت نفت در پی تحریم های نفتی علیه ونزوئلا

13 بهمن 1397 - 9:19

بهای نفت در پی داده های خوش بینانه اشتغال آمریکا و همچنین نشانه های از تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا و البته کاهش شمار سکوهای حفاری آمریکا حدود 3 درصد افزایش پیدا کرد.

arekmplugdinwvxb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند افزایشی قیمت نفت با اعمال تحریم های نفتی علیه ونزوئلا

10 بهمن 1397 - 8:57

بهای نفت در روز چهارشنبه در پی نگرانی هایی در خصوص کمبود عرضه از سوی ونزوئلا به دلیل تحریم های آمریکا علیه شرکت نفت و گاز این کشور و همچنین چشم انداز ناامید کننده ی اقتصاد جهانی با افزایش مواجه شد.

hp7roud6imkvdgox.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت در پی تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا

9 بهمن 1397 - 9:23

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال تحریم های واشنگتن علیه شرکت نفت و انرژی PDVSA ونزوئلا با افزایش مواجه شد.

baabfuzxhrekfnyu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه با افزایش شمار سکوهای حفاری آمریکا

8 بهمن 1397 - 8:57

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال افزایش شمار سکوهای حفاری آمریکا برای نخستین بار در سال جاری و همچنین نشانه های از رشد کند اقتصادی براساس گزارش چین، دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان با کاهش مواجه شد.

wnhcxjp7xzkie7we.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت در پی بحران سیاسی ونزوئلا

6 بهمن 1397 - 9:14

بهای نفت به دنبال بحران سیاسی ونزوئلا و تهدید محدودیت عرضه به بازار با افزایش مواجه شد. اگرچه، نگرانی هایی در خصوص رشد کند اقتصادی و افزایش تولیدات آمریکا وجود دارد

dde6byxqrkeapifq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

قیمت طلا سیاه ثابت شد

3 بهمن 1397 - 10:14

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال کاهش نگرانی ها از رشد کند اقتصادی چین و نشانه هایی از تقویت بازارهای مالی این کشور ثابت ماند.

d8ipshdyypyt5anq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سایه سنگین رشد کند اقتصادی بر بازار نفت

2 بهمن 1397 - 9:29

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال نگرانی از رشد کند اقتصادی و نیز تاثیر آن بر میزان تقاضا با کاهش مواجه شد.

ua4cuqcdqnodql7m.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد 3 درصدی قیمت نفت در پی تلاش های اوپک برای کاهش عرضه

29 دی 1397 - 8:59

بهای نفت پس از تشریح جزییات فعالیت های اوپک برای کاهش عرضه به بازار و همچنین افزایش امیدواری به حل اختلاف آمریکا و چین با افزایش 3 درصدی مواجه شد.

aksjmplrudiknvmn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه با نشانه هایی از رشد کند اقتصادی

26 دی 1397 - 9:9

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال نشانه هایی در خصوص رشد کند اقتصادی با کاهش مواجه شد اگرچه کاهش عرضه از سوی اوپک منجربه افزایش قیمت نفت به بالای 60 دلار شد.

tsiqwdeqgwnrsywg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

رشد یک درصدی قیمت نفت با کاهش عرضه به بازار

25 دی 1397 - 9:20

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال کاهش تولیدات اوپک و روسیه با افزایش یک درصدی مواجه شد اگرچه نگرانی هایی در خصوص روند کند اقتصادی وجود دارد.

xi8ksktnpstbznfh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

نفت برنت به زیر 60 دلار سقوط کرد

24 دی 1397 - 9:11

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال گزارشی از وضعیت بد صادرات و واردات دومین مصرف کننده بزرگ نفت یعنی چین حدود یک درصد کاهش را تجربه کرد و نفت برنت به زیر 60 دلار رسید.

lio4vqlgm2nqlskb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت 2 درصدی قیمت نفت در پی نگرانی سرمایه گذاران از رشد کند اقتصادی

22 دی 1397 - 9:3

بهای نفت به دنبال نگرانی سرمایه گذاران از رشد کند اقتصادی و علیرغم امیدواری به حل اختلاف آمریکا و چین به روند افزایشی 9 روزخود پایان دادو 2 درصد سقوط را تجربه کرد.

gak10ybkzeonvobs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند افزایشی قیمت نفت با امیدواری به حل اختلاف آمریکا و چین

19 دی 1397 - 9:6

قیمت نفت در روز چهارشنبه به دلیل امیدواری به حل اختلاف تجاری آمریکا و چین بیش از یک درصد افزایش را ثبت کرد.

jxumlmvmixdknwas.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

قیمت نفت با احتمال حل اختلاف آمریکا و چین ثابت ماند

18 دی 1397 - 9:19

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال احتمال حل اختلاف تجاری میان آمریکا و چین پس از مذاکرات دو کشور و نیز محدود نمودن عرضه به بازار توسط اوپک و متحدانش ثابت ماند.

obkltw41wmfo5fyx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد یک درصدی قیمت نفت در پی خوش بینی به حل اختلاف تجاری چین و آمریکا

17 دی 1397 - 9:8

بهای نفت در روز دوشنبه در پی خوش بینی به مذاکرات و حل اختلاف تجاری آمریکا و چین و همچنین کاهش تولیدات برخی از صادرکنندگان نفت یک درصد افزایش پیدا کرد.

vtdovmtmuzldeywr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد 2 درصدی قیمت نفت پس از قرار مذاکرات چین و آمریکا

15 دی 1397 - 9:3

بهای نفت به دنبال قرار مذاکرات چین و امریکا و کاهش نگرانی های در خصوص روند کند اقتصادی حدود 2 درصد افزایش را تجربه کرد.

krsbglcwxutlnktn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت در نخستین روز معاملات سال 2019

12 دی 1397 - 8:44

بهای نفت در روز چهارشنبه در پی افزایش تولیدات آمریکا و نگرانی هایی در خصوص رشد کند اقتصادی در سال 2019 و کاهش فعالیت های تولید چین با کاهش مواجه شد.

kiwvobjsznlgrlvw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بررسی بازار نفت در سال 2018 و انتظارات در سال 2019

11 دی 1397 - 9:0

قیمت های نفت در سال گذشته برای نخستین بار از سال 2015 ارزش سالانه خود را ازدست دادند و در حالی که سرمایه گذاران بازار نفت نگران تحریم های آمریکا علیه ایران، افزایش عرضه و آشفتگی بازار بودند.

lfurpxhhglqvactd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت در آستانه سال 2019

10 دی 1397 - 9:3

بهای نفت در آخرین روز سال به دنبال تقویت بازار سهام با افزایش مواجه شد اما همچنان نگرانی های در خصوص افزایش تولیدات وجود دارد.

bgmac01pyefmixkg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بازار نفت اندکی تقویت شد

8 دی 1397 - 9:3

بهای نفت پس از بی ثباتی تجارت پیش از تعطیلات نیویورک و با بهبود بازارهای سهام آمریکا ثابت ماند اما همچنان تحت فشار افزایش تولیدات نفت آمریکا و تشدید نگرانی ها در خصوص رشد کند اقتصادی قرار دارد.

7gjyy4lgycaimmoa.jpg
رئیس شرکت نفت هند:

با جدیت به دنبال ادامه خرید نفت از ایران هستیم

5 دی 1397 - 12:16

رئیس شرکت نفت هند، نفت ایران را دارای جایگاه ویژه‌ای در حفظ تعادل بازار جهانی برشمرده و تاکید کرده که کشورش با جدیت به دنبال تمدید معافیت خود از تحریم‌های یک جانبه آمریکا و ادامه خرید نفت از ایران است.

tym1udqrp1yy3cdw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت آمریکا و کاهش نفت برنت با وجود رشد کند اقتصادی

5 دی 1397 - 9:4

شاخص های نفت در روز چهارشنبه معکوس یکدیگر عمل کردند و نفت خام امریکا علیرغم نگرانی های در خصوص رشد کند اقتصادی و پس روند نزولی خود در معاملات اخیر با افزایش مواجه شد.

qnraadleylaz4qpb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت 6 درصدی قیمت نفت با تشدید نگرانی ها از توقف رشد اقتصادی

4 دی 1397 - 8:37

بهای نفت در پی رشد کند اقتصادی و تاثیرات آن بر بازار با افت 6 درصدی مواجه شد و به پایین سطح خود بیش از یک سال گذشته رسید.

vdreji2w5qgxfcmz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت پس از افت شدید قیمت ها و احتمال کاهش تولیدات آمریکا

3 دی 1397 - 9:1

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال احتمال این که سقوط قیمت ها منجر به کاهش تولیدات نفت آمریکا شود، با یک درصد افزایش مواجه شد و در حالی که نگرانی هایی در خصوص رشد کند اقتصادی وجود دارد.

zjhkmbalonowkv7q.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت 11 درصدی قیمت نفت در پی افزایش عرضه در هفته اخیر

1 دی 1397 - 9:0

قیمت نفت به دنبال افزایش عرضه بیش از تقاضا و کمتر از دو هفته مانده به تعطیلات با افت 11 درصدی مواجه شد.

joekdioyyap5ngcq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت پس از سقوط در معاملات اخیر

28 آذر 1397 - 9:9

بهای نفت علیرغم نگرانی هایی در خصوص افزایش عرضه بیش از تقاضا و روند کند اقتصادی در روز چهارشنبه افزایش یافت.

ixwofjjfkwvzorhl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش یک درصدی قیمت نفت در پی افزایش عرضه بیش از تقاضا

27 آذر 1397 - 9:0

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال نگرانی هایی در خصوص افزایش عرضه بیش از تقاضا و پیش بینی های از رکورد تولیدات نفت شیل آمریکا یک درصد کاهش پیدا کرد.

qfrtfmslvqccwhmd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بهای نفت علیرغم رشد کند اقتصادی ثابت ماند

26 آذر 1397 - 9:15

بهای نفت در روز دوشنبه پس از افت 2 درصدی خود در معاملات اخیر ثابت ماند اما همچنان تحت فشار رشد کند اقتصادی و نگرانی هایی در خصوص عرضه بیش از تقاضا قرار دارد.

oycwpjnkvdfyremc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت 2 درصدی قیمت نفت در پی رشد کند اقتصادی و سقوط وال استریت

24 آذر 1397 - 9:4

بهای نفت به دنبال سقوط بازار سهام آمریکا و نیز انتشار داده هایی مبنی بر روند کند اقتصادی و افت تقاضای سوخت چین، 2 درصد کاهش را تجربه کرد.

fwarvsiparxjnqad.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند صعودی قیمت نفت در پی افزایش امیدواری برای حل اختلاف تجاری

21 آذر 1397 - 8:56

روند صعودی قیمت نفت درروز چهارشنبه به دنبال تصمیم اوپک برای محدود نمودن عرضه به بازار و نیز افزایش امیدواری از حل اختلاف تجاری میان آمریکا و چین ادامه یافت و حدود یک درصد رشد کرد.

hxlbpsdzcgkcgkjh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جهش قیمت نفت در پی تصرف بزرگترین میدان نفتی لیبی

20 آذر 1397 - 9:26

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال تصرف میدان نفتی الشراره و اعلام وضع فوق العاده جهت صادرات نفت با افزایش مواجه شد.

nsgr4lnwyewxrzpo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت برنت و کاهش نفت وست تگزاس با توافق اوپک

19 آذر 1397 - 9:42

بهای نفت خام برنت در روز دوشنبه به دنبال توافق اوپک در روز جمعه برای کاهش عرضه به بازار به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز با افزایش مواجه شد.

5eqogxjx5mzhhjpy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش 2 درصدی قیمت با توافق اوپک

17 آذر 1397 - 9:5

بهای نفت به دنبال تصمیم اوپک برای کاهش عرضه به بازار به منظور تقویت بازار نفت با افزایش دو درصدی مواجه شد.

ihxntpiqbrcfvdns.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت با افزایش ذخایر نفت آمریکا و ریزش بازار سهام

14 آذر 1397 - 8:53

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال افزایش ذخایر نفت آمریکا و نیز سقوط بازارهای سهام با کاهش مواجه شد.

bvjcjddxm3ghm8mz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند صعودی قیمت نفت با احتمال کاهش عرضه به بازار

13 آذر 1397 - 8:50

بهای نفت در روزسه شنبه به دنبال پیش بینی هایی در خصوص تصمیم اوپک برای محدود نمودن عرضه و نیز کاهش تولیدات کانادا با افزایش مواجه شد.

wytxmnluzmtnymgg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت در پی آتش بس 90 روز جنگ تجاری آمریکا و چین

12 آذر 1397 - 8:52

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال آتش بس 90 روز جنگ تجاری آمریکا و چین و احتمال محدودنمودن عرضه به بازار افزایش یافت.

rfogxnsmn6fstobl.jpg
میهن صنعت:

قیمت نفت مسئله اصلی اجلاس اوپک و غیر اوپک

11 آذر 1397 - 12:49

در حالی این روزها قیمت نفت به حدود 60 دلار در هر بشکه رسیده است که کارشناسان معتقدند نتیجه اجلاس 175 اوپک که روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در وین برگزار می شود می تواند سرنوشت قیمت جهانی نفت درسال آینده را رقم بزند.

xtwcfoufgplpgmwd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت علیرغم احتمال کاهش عرضه به بازار

10 آذر 1397 - 9:23

بهای نفت در پی نگرانی هایی در خصوص افزایش عرضه و نیز تقویت دلار با کاهش مواجه شد و در حالی که انتظار می رود، اوپک و روسیه در هفته آینده تصمیم به محدود نمودن عرضه به بازار بگیرند.

ui6s4fgl7mihhgnv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت با افزایش تولیدات نفت عربستان

6 آذر 1397 - 8:57

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال افزایش تولیدات عربستان افت پیدا کرد و سرمایه گذاران در انتظار نشست اوپک و جی 20 هستند.

u4gytizkhf7rbxvg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت پس از سقوط در بلک فرایدی!

5 آذر 1397 - 8:50

بهای نفت در روز دوشنبه پس از سقوط 8 درصدی خود در معاملات اخیر افزایش پیدا کرد اما همچنان قیمت نفت خام برنت زیر 60 دلار معامله می شود.

zn5xy4wlmbvoznoj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سقوط قیمت نفت علیرغم احتمال کاهش عرضه نفت به بازار

3 آذر 1397 - 9:23

بهای نفت علیرغم پیش بینی هایی در خصوص کاهش عرضه اوپک و در پی نگرانی هایی از افزایش عرضه به بازار کاهش 8 درصدی را تجربه کرد و به کمترین میزان خود طی یک سال اخیر رسید.

mlvspbohnuoenejp.jpg
میهن صنعت:

زنگنه یک میلیون بشکه صادرات نفت را برای سال آینده تعهد کرد

30 آبان 1397 - 14:9

یک منبع آگاه عنوان کرد که زنگنه در جلسات بودجه‌ای صادرات یک میلیون بشکه نفت در بودجه ۹۸ را تعهد کرده است، با این حال لایحه همچنان با کمبود ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع روبرو است.

re6ycyfpyquz2xqr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

تقویت قیمت نفت با کاهش غیر منتظره ذخایر نفت آمریکا

30 آبان 1397 - 9:1

بهای نفت در روز چهارشنبه پس از افت 6 درصدی در معاملات اخیر و به دنبال کاهش غیر منتظره ذخایر نفت آمریکا و نیز رکورد جدید واردات نفت هند تقویت شد.

grbcwxgvzulzfxwj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت بهای نفت به دنبال افزایش عرضه و چشم انداز منفی اقتصادی

29 آبان 1397 - 9:0

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال افزایش تولیدات آمریکا و نیز چشم انداز منفی اقتصادی با کاهش مواجه شد و این در حالی است که سرمایه گذاران در انتظار تصمیم اوپک برای کاهش عرضه به بازار هستند.

zixnwkxvtielzwpy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت در پی احتمال کاهش عرضه نفت

28 آبان 1397 - 9:12

قیمت نفت در روز دوشنبه به دنبال احتمال کاهش عرضه از سوی اوپک با فشارهای عربستان حدود یک درصد با افزایش مواجه شد.

pmmerd5tpjlngvxd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بهبود اندک قیمت نفت در پی احتمال کاهش عرضه به بازار

26 آبان 1397 - 9:12

قیمت ها پس از بازاربی ثبات نفت در روز جمعه در پی پیش بینی هایی در خصوص توافق اوپک برای کاهش عرضه به بازار اندکی تقویت شد و در حالی که قیمت ها برای ششمین هفته متوالی به دلیل افزایش عرضه به بازار روند نزولی را ثبت کرده است.

zshiddnu8tfwumpf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

نفت برنت در مسیر 60 دلاری شدن!

23 آبان 1397 - 9:7

پس از کاهش 7 درصدی قیمت نفت در معاملات روز گذشته، بازار های نفت در تلاش هستند تا موقعیت خودشان را پیدا کنند و سرمایه گذاران با افزایش عرضه و کاهش تقاضا محتاطانه عمل می کنند

spuzhxodyladmwf1.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت یک درصدی قیمت نفت در پی اظهارات ترامپ

22 آبان 1397 - 9:9

بهای نفت در روز سه شنبه با کاهش یک درصدی مواجه شد و دو شاخص نفت برنت و دبلیو تی ای به دنبال اظهارات ترامپ در خصوص کاهش عرضه نفت به بازار به ترتیب به زیر 70 و 60 دلار رسید.

qzqy2lbtsebgvjab.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش یک درصدی قیمت نفت به دنبال اظهارات دولت عربستان

21 آبان 1397 - 9:9

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال تصمیم عربستان برای کاهش عرضه به بازار در ماه دسامبر با یک درصد افزایش مواجه شد و به نظر می رسد که این پایان روند نزولی قیمت نفت از اوایل اکتبر باشد.

yskejjlu0luwyjhv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت یک درصدی قیمت نفت در پی افزایش عرضه و کاهش تقاضا

19 آبان 1397 - 9:9

بهای نفت به دنبال افزایش عرضه جهانی و نگرانی هایی در خصوص رشد کند تقاضا با کاهش یک درصدی مواجه شد و در حالی که نفت آمریکا طولانی ترین دوره کاهش قیمت روزانه را از سال 1984 ثبت کرد.

vkdbt6m0pakwcqdq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش قیمت نفت در پی رشد کند اقتصادی و معافیت کشورهای خریدار نفت ایران

15 آبان 1397 - 8:54

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران و نیز رشد کند اقتصادی و در پی آن کاهش تقاضا با افت مواجه شد.

tkpvkdviyrsyudmn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت با معافیت کشورهای خریدار نفت ایران

14 آبان 1397 - 8:58

بهای نفت در روز دوشنبه پس از آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران و نیز معافیت موقتی برخی از کشورهای خریدار نفت ایران با کاهش مواجه شد.

yekvqqywhatdtkxb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت یک درصدی قیمت نفت در پی معافیت 8 خریدار نفت ایران

12 آبان 1397 - 9:6

بهای نفت پس از افت 6درصدی خود در هفته اخیر به دلیل موافقت آمریکا با ادامه خرید نفت 8 کشور از ایران با کاهش یک درصدی مواجه شد.

rhwihuidtnec7sou.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت پس از روند نزولی سه روز اخیر

9 آبان 1397 - 9:11

بهای نفت در روز چهارشنبه برای نخستین بار طی سه روز گذشته علیرغم نگرانی هایی در خصوص افزایش عرضه و جنگ تجاری آمریکا و چین افزایش پیدا کرد.

zxozfbcw8gancrlq.jpg
میهن صنعت:

نقشه به صفر رساندن صادرات نفت ایران شکست خورد

7 آبان 1397 - 11:19

آمریکا با خروج از برجام نقشه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را کشید و برای تحقق آن به هر دستاویزی چنگ زد. از تهدید مشتریان ایران گرفته تا تشویق عربستان برای جایگزین کردن نفت خود با نفت ایران. آمریکا حتی برای این‌که بازار با کمبود مواجه نشود.

odzkmooh6qssjfvs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت با تاثیر از سقوط شاخص ها در بازارهای مالی

7 آبان 1397 - 9:15

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال نگرانی هایی در خصوص ریزش بازار سهام و رشد کند اقتصادی با کاهش مواجه شد.

npnxoakesbimczjq.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت پس از ادعای توقف انتقال نفت خام از کرکوک به ایران

5 آبان 1397 - 11:36

قیمت نفت به دنبال تحریم های نفتی ایران و در نتیجه کمبود عرضه به بازار با افزایش مواجه شد اما به دلیل افت بازارهای سهام جهانی و تجارت به سوی ثبت سومین کاهش هفتگی پیش رفت.

8qculsncyjqehfly.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

تقویت قیمت نفت پس از روند نزولی در معاملات اخیر

2 آبان 1397 - 9:20

بهای نفت پس از روند نزولی خود طی معاملات اخیر و درست یک روز قبل از این که تحریم های آمریکا علیه ایران در مرکز توجه قرار بگیرد، اندکی تقویت شد.

hqtmtxnjguqgwlbf.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

افت بهای نفت به دنبال اظهارات وزیر انرژی عربستان

1 آبان 1397 - 9:14

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال اظهارات وزیر انرژی عربستان در خصوص مسئولیت این کشور در بازار انرژی و تامین کمبود عرضه کاهش پیدا کرد اگرچه نگرانی های مربوط به تحریم های آمریکا علیه ایران همچنان وجود دارد.

nqxahjgvkrnscrnq.jpeg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت در پی نگرانی های کمبود عرضه و تحریم های علیه ایران

30 مهر 1397 - 9:20

بهای نفت در روز دوشنبه به علت نگرانی هایی در خصوص کمبود عرضه به دنبال تحریم های امریکا علیه ایران با افزایش مواجه شد.

eytnnxsvwlpajrot.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش طلا سیاه با نشانه های از افزایش تقاضا چین

28 مهر 1397 - 9:13

بهای نفت به دنبال نشانه هایی از افزایش تقاضا در چین افزایش پیدا کرد اما قیمت های به طور کلی و به علت رشد کند اقتصادی و نگرانی هایی از تاثیرات جنگ اقتصادی با افت مواجه شد.

uweiwwtmbepubiac.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت در پی کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و تنش های سیاسی

25 مهر 1397 - 8:43

قیمت نفت در روز چهارشنبه به دنبال افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا و نیز تنش های سیاسی به علت ناپدیدشدن روزنامه نگار عربستانی با افزایش مواجه شد.

prkvo4jlkzfqqyxr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت با نشانه هایی از کاهش صادرات نفت ایران

24 مهر 1397 - 9:7

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال نشانه هایی در خصوص کاهش صادرات نفت ایران از ماه سپتامبر و پیش از اعمال تحریم های آمریکا علیه این کشور با افزایش مواجه شد.

emurst5wydtqmag8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جهش قیمت نفت در پی ناپدیدشدن روزنامه نگار عربستانی

23 مهر 1397 - 9:37

بهای نفت خام در روز دوشنبه به دنبال تنش های سیاسی در پی ناپدیدشدن یک روزنامه نگار عربستانی و نگرانی های در خصوص عرضه در بازار با افزایش مواجه شد.

vtepfpm8ibtbiago.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه در پی گزارش آژانس بین المللی انرژی

21 مهر 1397 - 8:59

بهای نفت خام برنت به دنبال گزارش آژانس بین المللی انرژی مبنی بر کافی بودن عرضه و نیز تضعیف چشم انداز تقاضا با کاهش مواجه شد

cidahlg4i0elsqss.jpg
مدیرعامل توتال:

عرضه نفت در بازار کافی است/قیمت نفت برنت؛ ۸۵ دلار

18 مهر 1397 - 16:22

مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد: عرضه نفت در بازارهای جهانی کافی است.

8abikdokhxmpizqo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت با پیش بینی روند کند اقتصادی

18 مهر 1397 - 8:59

بهای نفت در روز چهارشنبه با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول مبنی بر روند کند اقتصادی و علیرغم طوفان مایکل و توقف 40 درصد از تولیدات نفت خام خلیج مکزیک با اندکی کاهش مواجه شد.

akxkausjuriuhwir.jpg
میهن صنعت:

بازار نفت در انتظار صدور معافیت آمریکا برای تحریم‌های ایران

17 مهر 1397 - 12:39

قیمت نفت در چند روز اخیر با فروکش کردن التهاب بازار نسبت به کمبود عرضه به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عقبگرد پیدا کرد.

gyicakbkzmsiop0a.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت درپی کاهش صادرات ایران و طوفان مایکل

17 مهر 1397 - 9:7

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال نشانه هایی در خصوص کاهش صادرات نفت ایران پیش از تحریم های آمریکا و نیز طوفان خلیج مکزیک با افزایش مواجه شد.

d6hucdxpiqkwjfka.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت بهای نفت به دنبال عقب نشینی آمریکا از تحریم ایران

16 مهر 1397 - 9:26

قیمت نفت خام برنت به دنبال انتشار خبری مبنی بر معافیت از تحریم برخی از کشورهای خریدار نفت ایران از سوی واشنگتن با کاهش مواجه شد.

ax5kzqqqayqxlgro.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

قیمت طلا سیاه ثابت شد

14 مهر 1397 - 9:5

بهای نفت خام آتی بعد از رسیدن به بیشترین میزان خود طی چهارسال اخیر ثابت ماند و هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس به دلیل تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران در هفته گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

zqxxqtjo3d8enxty.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

قیمت نفت با تقویت دلار و تحریم های ایران ثابت ماند

11 مهر 1397 - 8:58

بهای نفت در روز چهارشنبه به دلیل اعمال تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران از ماه آینده علیرغم افزایش عرضه ونیز تقویت دلار ثابت ماند.

nxtbpgiyjxzlxidl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

قیمت نفت پس از رکورد 4 ساله خود ثابت ماند

10 مهر 1397 - 9:58

بهای نفت در روز سه شنبه و در حالی که نفت خام برنت در روز گذشته به بیش ترین میزان خود طی 4 سال اخیر رسید، به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران وکمبود در بازار، ثابت ماند.

hegmlkcbwb1rdaqt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جهش قیمت نفت به دنبال تحریم های آمریکا علیه ایران

7 مهر 1397 - 9:24

بهای نفت در روز جمعه علیرغم افزایش تولیدات نفت به بیش از یک درصد صعود کرد و تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران منجر شد تا برنت به رکورد 4 ساله خود برسد.

2nofiaqolidenikm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

برنت ثابت شد و نفت خام آمریکا کاهش پیدا کرد

4 مهر 1397 - 8:59

بهای نفت خام برنت در روز چهارشنبه پس از رسیدن به بیش ترین میزان خود طی 4 سال گذشته ثابت ماند و نفت خام آمریکا به دنبال تلاش های آمریکا برای جبران کمبود صادرات نفت ایران عقب نشینی کرد.

aezqxfmpwlq2bggf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

نفت برنت با تحریم های آمریکا علیه ایران به مرز 85 دلار رسید

3 مهر 1397 - 9:10

بهای نفت در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی به علت تحریم های آمریکا علیه ایران و عدم تمایل اوپک برای افزایش عرضه به بازار افزایش پیدا کرد و به بیش ترین میزان خود طی 4 سال اخیر در معاملات روز گذشته رسید.

tdjuudfyk5bdqyko.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ادامه روند صعودی قیمت نفت به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران

2 مهر 1397 - 8:57

بهای نفت در روز دوشنبه پیش از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و در پی محدودیت عرضه در بازار با افزایش مواجه شد.

ktycjsztrkoefakt.jpg
میهن صنعت:

پیام های مختلف ترامپ برای افزایش تولید و پایین نگه داشتن قیمت‌های نفت

31 شهریور 1397 - 12:54

آمریکا طی هفته گذشته پیام‌های مختلفی را به اوپک و متحدانش درباره این که باید اقدامات بیش‌تری برای افزایش تولید و پایین نگه داشتن قیمت‌های نفت انجام دهند، ارسال کرد.

a2bmiz5zuk2avlnx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه با سایه سنگین جنگ تجاری آمریکا و چین

27 شهریور 1397 - 9:0

بهای نفت در روز سه شنبه با سایه سنگین جنگ تجاری آمریکا و چین بر رشد تقاضا با کاهش مواجه شد و اگرچه کاهش عرضه اندکی منجر به بهبود بازار نفت می شود.

auaxqs7iiwm7mtd8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت قیمت نفت با تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا

24 شهریور 1397 - 9:19

بهای نفت در روز گذشته به دنبال نگرانی هایی در خصوص اعمال تعرفه های گمرکی آمریکا علیه واردات چین عقب نشینی کرد و در حالی که قیمت نفت در هفته اخیر در پی اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران از نوامبر با افزایش مواجه شده بود.

wb7fmezmz1nhwtfm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جهش قیمت نفت به دنبال تحریم های علیه ایران و کاهش ذخایر آمریکا

21 شهریور 1397 - 10:17

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال کاهش ذخایر آمریکا و نیز اعمال تحریم ها علیه ایران از ماه نوامبر توسط دولت واشنگتن با افزایش مواجه شد.

twmirarlct6h4iui.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

قیمت نفت با تحریم های آمریکا علیه ایران ثابت ماند

20 شهریور 1397 - 9:14

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران ثابت شد.

vpn8zpqbtnvczzdq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت با کاهش فعالیت های حفاری آمریکا و تحریم های علیه ایران

19 شهریور 1397 - 9:18

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال توقف حفاری ها برای تولیدات نفت جدید آمریکا و نیز آغاز تحریم های واشنگتن علیه ایران از نوامبر با افزایش مواجه شد.

narzuxs0ojixqhqe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت برنت به دنبال اعتراضات عراق و جنگ داخلی سوریه

17 شهریور 1397 - 9:5

بهای نفت در روز جمعه به دنبال افت نفت خام آمریکا به دلیل عملکرد ضعیف بازارهای بورس جهان و نیز افزایش قیمت نفت برنت در پی عوامل ژئوپلتیکی و اعتراضات در بصره عراق ثابت ماند.

ajfdajyfmdaugsdt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت بهای نفت پس از پشت سرگذاشتن بحران طوفان و تحریم های ایران

14 شهریور 1397 - 9:11

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال تاثیرات اندک طوفان های گرمسیری در خلیج مکزیک با کاهش مواجه شد.

xtapw3ydrpge0fik.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

کاهش قیمت برنت با واردات نفت هند از ایران

13 شهریور 1397 - 8:56

بهای نفت آمریکا در روز سه شنبه به دنبال تخلیه دو پلتفرم نفت خلیج مکزیک پیش از طوفان با افزایش مواجه شد.

olpvwpcyipldhlxt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت قیمت نفت با افزایش تولیدات اوپک و آمریکا

12 شهریور 1397 - 8:58

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال افزایش تولیدات کشورهای اوپک و نیز آمریکا علیرغم نگرانی هایی در خصوص کاهش صادرات ایران در پی تحریم های امریکا با کاهش مواجه شد.

vol3vlrxzwthnr5v.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

ثبات طلا سیاه با افزایش تولیدات جهانی و کاهش صادرات ایران+نمودار

7 شهریور 1397 - 9:5

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال افزایش تولیدات و نیز کاهش عرضه نفت ایران در نتیجه تحریم های آمریکا علیه این کشور ثابت ماند.

riljzg0ypfkmbhup.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بازار نفت وخطر کاهش تولیدات ایران و کشورهای آفریقایی

6 شهریور 1397 - 8:58

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال احتمال کاهش عرضه از سوی کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران و آفریقا با افزایش مواجه شد.

avfkpwgynjkbmhpt.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت بهای نفت به دنبال اختلاف های تجاری آمریکا و چین

5 شهریور 1397 - 8:59

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال نگرانی های در خصوص اختلاف های تجاری آمریکا و چین و رشد کند اقتصادی با اندکی کاهش مواجه شد اگرچه بنا به گفته معامله گران بازار نفت، تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند از این روند نزولی جلوگیری کند.

jbsdtwtysjecfb7y.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

جهش قیمت نفت به دنبال تحریم های آمریکا علیه ایران

3 شهریور 1397 - 9:8

بهای نفت با توجه به نشانه هایی در خصوص کاهش تولیدات ایران در پی تحریم های آمریکا علیه این کشور و نیز از سرگیری خرید نفت آمریکا توسط چین با افزایش مواجه شد.

pgskjkyjvhxrdlb5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت برنت و افزایش نفت وست تگزاس در پی تحریم های علیه ایران

30 مرداد 1397 - 9:7

تنش های تجاری میان آمریکا و چین و نیز محدودیت در بازار سوخت آمریکا منجر به افزایش قیمت نفت وست تگزاس و افت نفت خام برنت در روز سه شنبه شد.

fbs6hayyxizpkaik.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت بهای نفت در پی رشد کند اقتصادی

29 مرداد 1397 - 8:57

بهای نفت در روز دوشنبه در پی نگرانی هایی در خصوص رشد کند اقتصادی با کاهش مواجه شد.

pakgqfipcjrlfb4e.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت علیرغم نگرانی از مازاد عرضه

27 مرداد 1397 - 10:53

بهای نفت در روز جمعه علی رغم روند نزولی پس از سه هفته متوالی با افزایش مواجه شد و نگرانی های در خصوص افزایش تولیدات آمریکا، جنگ تجاری چین و آمریکا و نیز رشد کند اقتصادی منجر شده تا تقاضا در بازار دچار چالش شود.

oweh4btrgmvmhlpv.jpg
رویترز خبر داد:

قیمت نفت مرز 150 دلار را رد خواهد کرد

23 مرداد 1397 - 23:30

کارشناسان برجسته حوزه انرژی معتقدند که قیمت نفت در ماه های آتی به سطح تاریخی خود باز خواهد گشت و احتمال دارد که قیمت هر بشکه نفت خام به 150 دلار برسد.
پیِر آندوراند، تاجر و موسس اداره سرمایه‌گذاری آندوراند بیان کرد که ظرفیت مازاد تولید نفت در کشورهای...

cqkvoymvucvpwsum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت با کاهش عرضه عربستان

23 مرداد 1397 - 9:10

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال انتشار گزارش اوپک مبنی بر کاهش عرضه نفت عربستان با افزایش مواجه شد.

zwtpckibkxianbpm.jpg
میهن صنعت:

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی/ نمودار نفت خام دارای بیشترین شیب

21 مرداد 1397 - 15:44

بررسی قیمت نفت در بازار‌های جهانی طی هفته گذشته میلادی نشان می‌دهد هر بشکه نفت برنت کاهش ۰.۷ دلاری، نفت خام کاهش ۱.۰۸ دلاری و نفت اوپک کاهش ۰.۰۴ دلاری داشته است.

lnhghmwpudckd8hx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت نفت با کاهش تولیدات عربستان و آمریکا

15 مرداد 1397 - 8:49

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال کاهش تولیدات عربستان در ماه جولای و کاهش فعالیت های حفاری آمریکا با افزایش مواجه شد.

sgjxgjwuwhfmkauf.jpg
میهن صنعت:

باز هم سیاست بر نفت سایه انداخت

10 مرداد 1397 - 10:25

آتش تحریم‌های نفتی علیه ایران دامن بسیاری از کشورها را در سراسر دنیا گرفته است؛ به طوریکه آثار آن قبل از آغاز تحریم‌ها در برخی کشورها کاملا مشخص شده و حتی این موضوع آمریکا را هم تهدید کرده است.

wcuqoqotvlcxoxil.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

روند نزولی قیمت نفت ادامه یافت

10 مرداد 1397 - 9:25

روند نزولی بهای نفت به دنبال افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا ادامه یافت. شاخص های نفت در ماه جاری بیشترین میزان کاهش را طی دو سال اخیر تجربه کردند.

aanafpanphkjptig.jpg
میهن صنعت:

هند، مشتری استراتژیک نفت ایران/مبادی تامین دهلی‌نو در خطر

8 مرداد 1397 - 15:14

بررسی ها نشان می دهد با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی هند و همچنین چشم انداز مبهم مبادی تامین نفت این کشور،کنار گذاشتن ایران از این سبد تامین بسیار بعید به نظر می رسد.

wcrhdfes6gougevv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه پس از روند صعودی برنت

6 مرداد 1397 - 8:58

بهای نفت در معاملات آرام روز گذشته و پس از روند صعودی خود با کاهش مواجه شد.

rqpcwvqplnyofqwd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش ذخایر آمریکا

3 مرداد 1397 - 9:16

بهای نفت برای دومین روز متوالی و پس از انتشار گزارشی مبنی بر کاهش ذخایر آمریکا بیش از حد انتظار با افزایش مواجه شد.

cc8spjbsjdmerqvd.png
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش قیمت نفت با عرضه بیش از تقاضا

2 مرداد 1397 - 9:16

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال نگرانی هایی در خصوص عرضه بیش از تقاضا کاهش پیدا کرد.

cmrgbhn0yiitlbkf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه پس ازاجلاس گروه 20

1 مرداد 1397 - 9:9

بهای نفت در روز دوشنبه به علت نگرانی هایی در خصوص تقاضا سوخت و نیز هشدار وزرای دارایی و رییس صندوق بین المللی پول در رابطه با تنش های تجاری و خطرهای رشد اقتصادی در نشست جی 20 با کاهش مواجه شد.

qqkenees3o0trv1l.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

افت طلا سیاه با افزایش غیر منتظره ذخایر آمریکا

27 تیر 1397 - 8:54

بهای نفت در روز چهارشنبه پس از گزارشی مبنی بر افزایش ذخایر نفت آمریکا با کاهش مواجه شد و این در حالی است که تحلیل گران انتظار کاهش ذخایر نفت را داشتند.

lwwjqtfvkgksyxoq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش بهای نفت برنت به دنبال اعتصاب کارگران نروژ

26 تیر 1397 - 9:33

بهای نفت خام برنت پس از سه ماه روند نزولی به دنبال اعتصاب شمار زیادی از کارگران صنعت نفت نروژ با افزایش مواجه شد.

xioecfkcwahk5bcg.jpg
میهن صنعت:

تاثیر تصمیمات ترامپ روی قیمت نفت

25 تیر 1397 - 13:44

قیمت نفت روز دوشنبه به دنبال فروکش کردن نگرانی‌ها نسبت به اختلالات عرضه و از سرگرفته شدن فعالیت‌های صادراتی بنادر لیبی و همچنین احتمال برداشت آمریکا از ذخایر نفت استراتژیک خود، کاهش یافت.

dibfvclpajulhkfj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بازار نفت، چشم انتظار نشست پوتین و ترامپ

25 تیر 1397 - 9:31

بهای نفت در روز دوشنبه به دنبال از سرگیری فعالیت بنادر لیبی و نیز نگرانی هایی درخصوص افزایش عرضه نفت روسیه و سایر تولید کنندگان کاهش پیدا کرد.

ilxfjbitvx4asbkz.jpg
میهن صنعت:

کاهش قیمت نفت تحت تاثیر تشدید اختلافات تجاری جهانی

23 تیر 1397 - 15:42

قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت اما تحت تاثیر افزایش صادرات نفت لیبی که نگرانی‌ها نسبت به محدودیت عرضه را برطرف کرد و همچنین تشدید اختلافات تجاری جهانی، ضرر چشمگیری را در هفته گذشته متحمل شد.

7knwecoihc3sohy1.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

افزایش قیمت نفت باوجود هفته پرتلاطم بازار

23 تیر 1397 - 9:22

بهای نفت در روز گذشته به دلیل تظاهرات کارگران صنعت نفت نروژ و نیز مردم عراق با بیش از یک درصد افزایش مواجه شد اما پیش بینی می شود که راه اندازی بندر لیبی و نیز اظهارات متناقض مقامات آمریکایی درباره تحریم ایران منجر به سقوط بهای نفت در هفته های آینده ...

rs01iralye1jowcz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت بهای نفت به دنبال عقب نشینی آمریکا

20 تیر 1397 - 9:7

بهای نفت در روز چهارشنبه به دنبال عقب نشینی آمریکا از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران با کاهش مواجه شد.

euxslyugptwmraf2.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش بهای نفت در پی اعتصاب کارگران صنعت نفت نروژ

19 تیر 1397 - 9:43

بهای نفت در روز سه شنبه به دنبال اعتراض کارگران صنعت نفت نروژ و کمبود عرضه با افزایش مواجه شد.

syqogkjnrpqgnbdr.jpg
میهن صنعت:

افت تولید نفت برای کشورهای غیراوپک تا سال ۲۰۲۰

16 تیر 1397 - 15:18

پیش‎بینی‎ می‎شود مقدار کاهش تولید نفت در میان کشورهای غیرعضو اوپک که از سال ۲۰۱۵ میلادی پنج درصد تثبیت شده بود، تا سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه یابد.

wctvtglogwasol7h.jpg
میهن صنعت:

افت قیمت نفت عربستانی

16 تیر 1397 - 9:34

عربستان سعودی بدنبال درخواست ترامپ از اوپک برای کاهش قیمت نفت، قیمت اکثر گریدهای نفتی خود را کاهش داد.

amumxhcuzwugvxsj.jpg
میهن صنعت:

بازار جهانی نفت تحت تاثیر صحبت های روحانی

13 تیر 1397 - 10:47

صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی درباره صادرات نفت باعث شد امروز قیمت نفت آمریکا به بیشترین میزان سه سال گذشته برسد، کارشناسان صحبت‌های روحانی را به بستن تنگه هرمز تعبیر کرده‌اند.

Top