تولید وانت

kxebzbubmuhguadk.jpg
میهن صنعت:

تولید وانت افزایش یافت - 21 دی 1396 - 13:5

آذر ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۱.۵ درصد افزایش یافت.

55n7mzfeeevhplgm.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت کاهش یافت - 20 شهریور 1396 - 11:20

مرداد ماه امسال تولید انواع وانت به طور میانگین ۱۰.۷ درصد کاهش یافت.

kbmulfalpvcyahul.jpg
تیر ماه امسال

تولید وانت افزایش یافت - 14 مرداد 1396 - 9:45

تیر ماه امسال تولید انواع وانت به طور میانگین ۰.۵ درصد افزایش یافت.

inystnbifwcv2cpb.jpg
میهن صنعت:

تولید چند وانت متوقف شد - 27 تیر 1396 - 9:44

خرداد ماه امسال تولید چند مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

n6qmx0epymspynky.jpg
میهن صنعت:

تولید وانت کاهش یافت - 15 تیر 1396 - 10:22

خرداد ماه امسال تولید انواع وانت به طور میانگین ۲۹ درصد کاهش یافت.

xmbxccbbnlqhybeu.jpg
میهن صنعت:

تولید وانت کاهش یافت - 14 خرداد 1396 - 11:46

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۳۶.۹ درصد کاهش یافت.

fguflmzvavtvhhfg.jpg
میهن صنعت:

تولید ۵ وانت متوقف شد - 2 خرداد 1396 - 10:40

فروردین ماه امسال تولید پنج مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

ozqrsjsadhzydxij.jpg
میهن صنعت:

تولید وانت کاهش یافت - 30 اردیبهشت 1396 - 10:13

فروردین ماه امسال تولید انواع وانت به طور میانگین ۲۸.۴ درصد کاهش یافت.

pjtirvdmlfcqctyh.jpg
میهن صنعت :

تولید چند وانت متوقف شد - 6 اردیبهشت 1396 - 9:33

اسفند ماه سال گذشته تولید چند مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

shgublsxxcsvxfhn.jpg
میهن صنعت:

تولید چند وانت متوقف شد - 5 اردیبهشت 1396 - 10:59

اسفند ماه سال گذشته تولید چند مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

iqfusergkokygw2i.jpg
میهن صنعت:

تولید ۵ وانت متوقف شد - 26 اسفند 1395 - 10:12

بهمن ماه امسال تولید پنج مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

xnzdnshpjmdwsoek.jpg
میهن صنعت:

تولید شش وانت در دی ماه متوقف شد - 16 بهمن 1395 - 8:12

دی ماه امسال تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

hu3hdv7fsuqqpbmj.jpg
میهن صنعت:

دی ماه تولید وانت کاهش یافت - 10 بهمن 1395 - 9:29

دی ماه امسال تولید انواع وانت ۲۷.۵ درصد کاهش یافت.

5yodhx7qgbnxzfrs.jpg
میهن صنعت:

آذرماه تولید ۷ وانت متوقف شد - 21 دی 1395 - 9:40

آذرماه امسال تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

fihuehzuzdtgdfqe.jpg
آذر ماه;

تولید وانت افزایش یافت - 15 دی 1395 - 14:29

آذرماه امسال تولید انواع وانت به طور میانگین ۲.۱ درصد افزایش یافت.

2ykazemwipdhqvak.jpg
میهن صنعت :

تولید ۴ وانت متوقف شد - 1 دی 1395 - 10:21

آبان ماه امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

voeurcjsjqqsepa6.jpg
میهن صنعت:

بیشتر وانت‌های داخلی تک ستاره‌اند! - 22 آذر 1395 - 11:51

گزارش رده‌بندی کیفی وانت‌های تولیدی در آبان ماه امسال منتشر شد. طبق این گزارش بیشتر وانت‌های داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

gatnhyoxhwn17imy.jpg
در آبان‌ماه

تولید وانت افزایش یافت - 18 آذر 1395 - 10:38

آبان ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۷۶.۱ درصد افزایش یافته است.

0082.jpg
با افزایش تولید در آبان ماه:

رکورد تولید وانت در زامیاد شکسته شد - 7 آذر 1395 - 10:24

شرکت زامیاد توانسته با افزایش تولید در آبان ماه، رکورد 20 درصدی متوسط تولید در 7 ماه گذشته خود را بشکند.

57321112.jpg
میهن صنعت:

تولید شش مدل وانت متوقف شد - 25 آبان 1395 - 11:52

مهر ماه امسال تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

4847303-vanet .jpg
تا پایان مهرماه امسال:

رشد 13 درصدی تولید وانت در شرکت زامیاد - 18 آبان 1395 - 17:31

در هفت ماهه نخست سال جاری تولید وانت در شرکت زامیاد با رشد 13 درصد رشد همراه شد.

57352292.jpg
در شهریورماه

تولید وانت افزایش یافت - 15 مهر 1395 - 11:49

شهریور ماه امسال تولید انواع وانت در ایران به طور میانگین ۲۰.۹ درصد افزایش یافت.

57321112.jpg
میهن صنعت :

تولید شش وانت متوقف شد - 24 شهریور 1395 - 13:17

میهن صنعت : مرداد ماه امسال تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

139411291855361311218682.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت افزایش یافت - 21 شهریور 1395 - 11:50

میهن صنعت : تولید انواع وانت در ایران ۱۲.۳ درصد افزایش یافت.

5679906574556.jpg
میهن صنعت :

تولید 5 وانت متوقف شد - 7 اردیبهشت 1395 - 9:46

میهن صنعت : اسفند ماه سال گذشته تولید پنج مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

1425997568010_Rooholla Vahdati-25.jpg
در بهمن ماه 1394

تولید 3 وانت متوقف شد - 27 اسفند 1394 - 11:39

میهن صنعت : بهمن ماه امسال تولید سه مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

تولید 3 وانت.jpg
دیماه

تولید 3 وانت متوقف شد - 24 بهمن 1394 - 13:1

میهن صنعت : تولید سه مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

1425997568619_Rooholla Vahdati-28.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت کاهش یافت - 16 بهمن 1394 - 20:8

میهن صنعت : تولید انواع وانت در کشور معادل 39.5 درصد کاهش یافت.

2747.jpg
میهن صنعت :

تولید 3 وانت متوقف شد - 28 دی 1394 - 13:31

میهن صنعت : تولید سه مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

1425997568619_Rooholla Vahdati-28.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت کاهش یافت - 20 دی 1394 - 15:23

میهن صنعت : تولید انواع وانت در کشور کاهش یافت.

5679980.jpg
آبان ماه امسال

تولید وانت کاهش یافت - 15 آذر 1394 - 12:10

میهن صنعت :‌ تولید انواع وانت در کشور 69.2 درصد کاهش یافت.

تولید وانت.jpg
میهن صنعت :

تولید 3 وانت متوقف شد - 26 مهر 1394 - 18:33

میهن صنعت : شهریور ماه امسال تولید سه وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

1392043010245800279382.jpg.png
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرد:

رشد ۱۳/۵ درصدی تولید وانت در شهریور ماه - 13 مهر 1394 - 16:1

میهن صنعت : در گزارش تحلیلی ارزشیابی خودروهای سواری ساخت داخل شهریور ماه در بخش وانت شاهد رشد ۱۳/۵ درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که افزایش تولید خودروهای وانت کارا دوکابین ، وانت مزدا تک کابین و وانت تندر ایران خودرو از جمله عوامل اصلی در ای...

1425997568431_Rooholla Vahdati-27.jpg
میهن صنعت :

تولید 2 وانت متوقف شد - 31 شهریور 1394 - 11:41

میهن صنعت : تیراژ تولید دو وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

1425997568619_Rooholla Vahdati-28.jpg
میهن صنعت :

تولید 3 مدل وانت متوقف شد - 26 مرداد 1394 - 12:45

میهن صنعت : تیر ماه امسال تولید سه مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

78-87-56.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت نصف شد - 17 مرداد 1394 - 12:0

میهن صنعت : تولید انواع وانت در کشور حدود 50 درصد کاهش یافت.

1425997570428_Rooholla Vahdati-37.jpg
میهن صنعت :

متوقف شدن تولید چند وانت‌ - 29 تیر 1394 - 11:52

میهن صنعت : تولید برخی از وانتها در شرکتهای خودروساز داخلی به صفر رسیده است.

1425997568619_Rooholla Vahdati-28.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت در دو شرکت متوقف شد - 14 تیر 1394 - 14:30

میهن صنعت : خرداد ماه امسال تولید وانت در دو شرکت داخلی متوقف و میانگین تیراژ تولید این محصول نیز 42.2 درصد کاهش یافت.

abdolvahed mirzazadeh (2 of 1).jpg
میهن صنعت:

تولید وانت افزایش یافت - 17 دی 1393 - 10:8

میهن صنعت: تولید انواع وانت در کشور 24.2 درصد افزایش یافته است.

abdolvahed mirzazadeh (23 of 33).jpg
میهن صنعت :

تولید وانت افزایش یافت - 21 آذر 1393 - 18:8

میهن صنعت : تولید انواع وانت در کشور 38.8 درصد افزایش یافته است.

abdolvahed mirzazadeh (2 of 1).jpg
میهن صنعت:

تولید وانت در کشور افزایش یافت - 19 شهریور 1393 - 9:29

میهن صنعت: تولید انواع وانت در مرداد ماه امسال 29.2 درصد افزایش یافته است.

abdolvahed mirzazadeh (2 of 1).jpg
میهن صنعت:

آخرین وضعیت تولید وانت‌های دوگانه‌سوز در ایران - 12 شهریور 1393 - 9:39

میهن صنعت: تولید برخی وانت‌های دوگانه‌سوز در کشور افزایش و تولید برخی نیز کاهش یافته است.

7-237.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت افزایش یافت - 15 تیر 1393 - 12:38

میهن صنعت : تولید انواع وانت در کشور 82.4 درصد افزایش یافته است.

pickup.jpg
میهن صنعت:

تولید وانت افزایش یافت - 20 خرداد 1393 - 9:53

میهن صنعت: تولید انواع وانت در کشور 104.5 درصد افزایش یافته است.

pickup.jpg
میهن صنعت :

تولید وانت افزایش یافت - 20 خرداد 1393 - 2:3

میهن صنعت : تولید انواع وانت در کشور 104.5 درصد افزایش یافته است.

Top