تگرگ

dmprus1gtouqusoe.jpg
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

احتمال وقوع تگرگ در استان های واقع در سواحل دریای خزر

12 مهر 1397 - 11:5

احتمال وقوع تگرگ، در استان های واقع در سواحل دریای خزر، استان های اردبیل و با شدت کمتر در بخشهایی از آذربایجان شرقی و شمال استان های واقع در دامنه جنوبی البرز و در اواخر وقت در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و استان کرمان رخ خواهد داد.

635055496791674185.jpg
میهن صنعت:

بارش‌ تگرگ‌ به بزرگی توپ تنیس در فرانسه

20 خرداد 1393 - 10:31

میهن صنعت: بارش تگرگ‌هایی به بزرگی توپ تنیس در فرانسه خسارات سنگینی بر جای گذاشت.

Top