وضعیت راه های کشور

kld1taupnib8yorg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

تردد در محور کرج – چالوس بدلیل اجرای عملیات لکه گیری با احتیاط انجام می‌شود

23 مهر 1397 - 10:18

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

zawlrsckcw3bgziq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی

22 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

cbzjkqtlarzvrkpw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کمترین تردد در ساعات 4 تا 5 صورت گرفته است

21 مهر 1397 - 11:26

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

xjiyzhyr8acjhquy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در تعطیلات آخر هفته

19 مهر 1397 - 10:1

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

t5xxwnalyiqquwof.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی راه های کشور

18 مهر 1397 - 10:2

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد

mdcfsgjhwagqft2n.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور پونل-خلخال به دلیل ریزش کوه مسدود می باشد

17 مهر 1397 - 9:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jivhsudhnazinjew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بیشترین تردد در ساعت های 17 الی 18 بعد از ظهر

15 مهر 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvfbuduepwlozdzy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در محور های برون شهری

14 مهر 1397 - 11:0

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

nddyhpjha3mwkhjq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزاد راه کرج-تهران دارای بیشترین تردد در ساعات گذشته

12 مهر 1397 - 11:17

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۴درصد افزایش را نشان می‌دهد.

uindho4bpvdhu6hu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۹ درصدی تردد نسبت به روز قبل

11 مهر 1397 - 10:3

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹درصد کاهش را نشان می‌دهد.

olicuinovcjkvc4w.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش حجم ترافیکی جاده های کشور

10 مهر 1397 - 10:21

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

vpibdfdgisrer3jw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

۳.۸درصد کاهش تردد نسبت به روز قبل

9 مهر 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

yzbyjqazcnycyyuj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور فرعی شمشک–دیزین به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد

8 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

iwhwvjzngt1wfohu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور نیر- اردبیل به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل مسدود است

7 مهر 1397 - 11:13

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ptod3rrcxpnryqgp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور ایلام - مهران به دلیل ریزش کوه مسدود شد

4 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

qu1qgdeqgkmxeavu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت تردد در محور تیران به دلیل انجام عملیات روکش حفاظتی

1 مهر 1397 - 10:37

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvketfbsehfezxyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

یکطرف شدن محور کندوان در روز یکشنبه به سمت کرج

31 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

tra5f0adyukpwigd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

انسداد برخی جاده ها به دلیل نبود ایمنی کافی

26 شهریور 1397 - 10:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

5ekrkmwtlzlbzhtw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت تردد بدون تغییر نسبت به روز قبل

25 شهریور 1397 - 9:51

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰ درصد را نشان می‌دهد.

e87twyshsefmnwmt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

انسداد جاده ای به دلیل نقص در سیستم روشنایی

24 شهریور 1397 - 9:40

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

yfzkuphvfaeoeep5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۵ درصدی عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح کشور

22 شهریور 1397 - 9:39

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

iyqikaomqdifbzbc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده ها

20 شهریور 1397 - 9:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۴/۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد

vda7ntvhljdfghgy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۹ درصدی تردد نسبت به روز قبل

17 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۹/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد

phgexptgxqwcpdzg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۴.۹ درصدی تردد نسبت به روز قبل

15 شهریور 1397 - 9:58

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۴.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

afwjvfiefbhgpwgm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

14 شهریور 1397 - 11:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

xoryqgmzbjveqixl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

13 شهریور 1397 - 9:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mwloyqnorudclswp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

12 شهریور 1397 - 9:51

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hfncqlbagpidydfk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۳.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

11 شهریور 1397 - 13:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

vbyrbvpyimfkxqte.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

10 شهریور 1397 - 9:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

0ywaeypobleu2mvs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۰.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

8 شهریور 1397 - 9:26

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ifdjdptwubgbr5bi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۵.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

5 شهریور 1397 - 9:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

budmvywvdfgbzkif.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۴.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

4 شهریور 1397 - 10:32

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

wnnfyesvbfvjdjxe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۰.۱ درصدی تردد نسبت به روز قبل

3 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد

ozhisjlcovbu0dme.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۷.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

1 شهریور 1397 - 10:34

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ilcgsanppivyrtyn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۴.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

31 مرداد 1397 - 9:43

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wcgjsuahjkhxlczt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

30 مرداد 1397 - 13:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

3najbtmmaztwgjlk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

29 مرداد 1397 - 10:12

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jopoywohoubvomzd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

28 مرداد 1397 - 9:57

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

yhztggugkvosrxjr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۱ درصدی تردد نسبت به روز قبل

27 مرداد 1397 - 11:20

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

cduhlaynyaj6avph.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۴.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

25 مرداد 1397 - 9:27

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

dk8i5lywgyzuxqlq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

24 مرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۳۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

moowagohceap1z5t.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

23 مرداد 1397 - 9:49

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

psl2dnrl52srkvjh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۷.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

22 مرداد 1397 - 11:11

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

zycngmu8tokcglrr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۱.۲ درصدی تردد در راه های کشور نسبت به روز قبل

21 مرداد 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

doqxqhspfjcuw2cq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

20 مرداد 1397 - 9:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ivfkxsuczoub8xvy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۰.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

17 مرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

bxwwwcephmsox0r8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۳ درصدی تردد در راه ها نسبت به روز قبل

16 مرداد 1397 - 10:28

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mdgupfmwnxqd1sov.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۵.۱ درصدی تردد در راه ها نسبت به روز قبل

15 مرداد 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

chv0asnwfmm1ohav.jpg
براساس اعلام وزارت راه؛

2199 تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری

14 مرداد 1397 - 9:45

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ltyvnetocspbsi3u.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲ درصدی تردد در راه های کشور نسبت به روز قبل

13 مرداد 1397 - 12:46

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

wvoxjqrzwdluhsoq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۷ درصدی تردد در راه های کشور نسبت به روز قبل

10 مرداد 1397 - 10:45

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

cmingnfgie0jbuhf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۱.۴ درصدی تردد جاده ای نسبت به روز قبل

9 مرداد 1397 - 9:35

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

rjibnebnryqvo0jn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد و جاده های کشور / کاهش ۷.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

8 مرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷/۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

oeyqqblvzvquigng.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور / میزان تردد نسبت به روز قبل تغییری ندارد

7 مرداد 1397 - 10:10

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰ درصد را نشان می‌دهد.

jutn6xdzgtaggfmr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور / کاهش ۱.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

6 مرداد 1397 - 11:24

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

gcutazwfrijchheq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد و راه های کشور / افزایش ۱.۱ درصدی تردد نسبت به روز قبل

3 مرداد 1397 - 9:46

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۱.۱درصد افزایش را نشان می‌دهد.

pltvopybfahntmwx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت محور های مواصلاتی کشور/ کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

2 مرداد 1397 - 9:42

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۲.۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.

brcsnrxsbvn7qemf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد و راه های کشور/ کاهش ۵.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

1 مرداد 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۵.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

6ipqldtvkmz00url.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور/ کاهش ۲.۸ درصدی تردد نسبت به روز قبل

31 تیر 1397 - 10:16

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۳.۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.

rkbnokdkjwirgcpo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور / کاهش ۳.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

30 تیر 1397 - 9:46

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۳.۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.

xayploxhyu2cjwvd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور/ کاهش ۳.۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

16 تیر 1397 - 10:12

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۶ درصدکاهش را نشان می‌دهد.

qcdijptdefk0mlkg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته/ ممنوعیت تردد در 6 محور

6 تیر 1397 - 10:45

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

hvjzjeth50xnnvoc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/کاهش 3/9 درصدی تردد در محورهای برون شهری

5 تیر 1397 - 12:0

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hjmntqiwbmyxpeog.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور/ محدودیت تردد در محور کرج-چالوس

4 تیر 1397 - 10:49

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

lianshehxvvtybv5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور/ممنوعیت تردد در 9 محور

3 تیر 1397 - 9:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mmyjomjlmrsjpkax.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/ کاهش۳/۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

2 تیر 1397 - 11:51

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

fo3mpsqkcobavd4b.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور کرج-چالوس

30 خرداد 1397 - 11:32

مرکز مدیریت راه‌های کشور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آخرین محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور طی سه روز آینده را اعلام کرد.

ontyybbtdiaatrgc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/کاهش 6 درصدی تردد

29 خرداد 1397 - 11:22

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ikiragpizfsmskav.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور/ممنوعیت تردد در 4 محور

27 خرداد 1397 - 11:57

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

p4gvv2eax0ydpwnv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور/ کاهش 10 درصدی تردد

26 خرداد 1397 - 11:51

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

pt23wdhlv6zdwvwr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور کرج-چالوس و هراز

23 خرداد 1397 - 10:15

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۲۰۴ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد افزایش را نشان مي‌دهد.

plnziux3whyb22ws.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/ تردد در 5 محور ممنوع است

21 خرداد 1397 - 10:58

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۲.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

knizeuocymyc4mgt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور/ ترددها 6 درصد کاهش یافت

20 خرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

0mitrdxb8dn2renq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/لغو محدودیت های ترافیکی تعطیلات اخیر

19 خرداد 1397 - 9:46

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۹۹ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۳.۹ درصد افزایش را نشان مي‌دهد.

zjmonvihlyqgsiye.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین جزئیات ترافیکی کشور/هراز و کنداون از ‌فردا تا شنبه یک‌طرفه می‌شود

17 خرداد 1397 - 11:12

در محورهای هراز و کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ فردا تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۱۹ خرداد از رودهن به سمت آمل و همچنین از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است.

rkdrhxxnbsgvwgdp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ انسداد ۳ محورو کاهش 15/9 درصدی ترافیک

16 خرداد 1397 - 11:10

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۵.۹درصد کاهش را نشان می‌دهد.

pdhxgdcfrmyses6e.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور کرج-چالوس، هراز و فیروزکوه

15 خرداد 1397 - 10:8

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

wwippnq5akruq7py.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/افزایش تردد برون شهری با آغاز تعطیلات

14 خرداد 1397 - 11:21

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۲۰۲ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۱۴ درصد افزایش را نشان مي‌دهد.

bbbxsvglcjosmhlw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی کشور/افزایش ۹/۲ درصدی تردد در محورهای برون شهری

13 خرداد 1397 - 10:22

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۷۰ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۹.۲ درصد افزایش را نشان مي‌دهد.

y4dxublue2jengqt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور/ تردد در 5 محور ممنوع است

12 خرداد 1397 - 10:24

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۵۷ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۷.۹ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

rgjehhszalpvyeun.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های ترافیکی کشور/ بیشترین تردد در آزادراه کرج - تهران

9 خرداد 1397 - 11:27

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۷۲ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

jdfaadclmmrs1uom.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ممنوعیت تردد 5 محور بدلیل مداخلات جوی

8 خرداد 1397 - 11:45

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۷۸ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

ouumaq0hos3gjwta.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/ افزایش تردد خودروهای سنگین

7 خرداد 1397 - 10:28

براساس‌ آخرین اطلاعات ۲۱۷۸ دستگاه تردد‌شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در همین مدت سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۲.۴ درصد ثبت شد.

nsqwtosw5twi1a7m.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت محدودیت های ترافیکی کشور/ افزایش 4/9 درصدی ترافیک

6 خرداد 1397 - 10:21

ترافیک جاده‌ای طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۷۳ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان مي‌دهد.

tqehxnwo7ysv03zx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های کشور/ محدودیت ترافیکی در محور كرج – چالوس

5 خرداد 1397 - 10:19

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۵۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

meppboqlguejmorw.jpg
وزارت راه و شهرساز:

مشکلی برای تردد در محور هراز وجود ندارد

26 فروردین 1397 - 12:56

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر مشکلی برای تردد در محور هراز وجود ندارد و تردد در این محور آزاد است.

uxbaevra3fomnlbr.jpg
جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

جاده چالوس یک طرفه می شود/مسدودیت ۳ مسیر به دلیل مشکلات جوی

22 فروردین 1397 - 12:4

وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت تردد و محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های برون‌ شهری کشور را اعلام کرد.

crjiinbsixdvvdmw.jpg
به وقت نوروز؛

محدودیت های ترافیکی کشور در آستانه روز طبیعت

12 فروردین 1397 - 9:58

برخی محدودیت های ترافیکی همزمان با روز طبیعت و پایان تعطیلات نوروزی در جاده های کشور اعمال می شود. برای نمونه، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در همه محورهای برون شهری ممنوع است.

txb3ytarvnafmmin.jpg
به وقت نوروز؛

ترافیک در محور کرج-چالوس همچنان سنگین است

11 فروردین 1397 - 12:54

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از وجود ترافیک سنگین در اکثر مقاطع محور کرج-چالوس خبر داد.

jzouurssnjae1qgh.jpg
به وقت نوروز؛

آخرین وضعیت راه های کشور/ افزایش 0/2 درصدی رفت و آمدها در شبانه روز گذشته

8 فروردین 1397 - 11:23

مرکز مدیریت راه های کشور بر اساس اطلاعات 2173 ترددشمار فعال در محورهای برون ‌شهری، از افزایش 0.2 درصدی رفت و آمدها در شبانه روز گذشته نسبت به روز پیش از آن خبر داد.

fmgo1wdkqykzfpyo.jpg
میهن صنعت:

آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها+ جزییات محدودیت‌های نوروزی

27 اسفند 1396 - 14:37

جدیدترین اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که هرچند محدودیت‌های ترافیکی نوروز آغاز شده، اما همچنان بار ترافیکی جاده‌ها شرایطی معمولی دارد.

hfkrahweomidpxvc.jpg
کشاورزیان خبر داد:

آزادراه قم- تهران بازگشایی شد

9 بهمن 1396 - 12:52

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: مسیرهای رفت و برگشت آزاد راه تهران- قم بازگشایی شده است و تردد در آن جریان دارد.

hwfvokpxwtudjghj.jpg
آخرین وضعیت راه‌های کشور؛

بازگشایی محور تهران- قم و هراز- فیروزکوه/۱۱محور همچنان مسدود است

9 بهمن 1396 - 10:51

مسئول مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: هم اکنون ۱۱ محور شریانی کشور به علت بارش شدید برف همچنان مسدود است، اما با کمک ماموران راهداری مسیر تهران - قم و هراز - فیروزکوه بازگشایی شده است.

hsgnnbmusqzzx6oh.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی محورها/ بازگشایی محدوده آبشار جاده هراز؛ ۱۷ بهمن

16 دی 1396 - 17:4

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

urxsbakrrbf5dkdf.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی جاده ها/ انسداد محور هراز محدوده آبشار از امروز

5 دی 1396 - 11:29

طی شبانه روز گذشته، کل تردد ثبت شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۴۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvxfljz2ydthmrgm.jpg
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی جاده‌ها/ بازگشایی تونل امامزاده هاشم پس از ۲ ماه

27 آذر 1396 - 11:19

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۴۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

v7nimtdkakjhypop.jpg
اطلاعیه مرکز مدیریت راهها؛

محدودیت ترافیکی جاده‌ها/جمعه آزادراه کرج-قزوین مسدود است

20 آذر 1396 - 14:18

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، جمعه( ۲۴ آذر)، آزادراه کرج ـ قزوین محدوده شرکت سوپا به دلیل نصب پل عابر از ساعت ۶ تا ۱۱ صبح مسدود است.

grwkub7wmbsuttr1.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی جاده‌ها/ انسداد تونل جدید امامزاده هاشم تا ۳۰ آذر

21 آبان 1396 - 12:24

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۷۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

shkgvscwf4tdmjep.jpg
میهن صنعت:

جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

3 آبان 1396 - 13:23

وزارت راه و شهرسازی جزییات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی روزهای چهارشنبه ۳ تا شنبه ۶ آبان ماه را اعلام کرد.

aailvhnywtdsylob.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی جاده ها/ آزادراه پردیس امروز تا ساعت ۱۶ مسدود است

23 مهر 1396 - 10:56

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۹۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

byiymeencytvtmza.jpg
بر اساس اعلام سازمان راهداری؛

محور کندوان یکطرفه شد/محدودیت تردد در جاده هراز

20 مهر 1396 - 11:23

بر اساس اعلام سازمان راهداری، محور کندوان اکنون یکطرفه بوده و محدودیت تردد در جاده هراز نیز، برقرار است.

fmqvweiacfgzpnog.jpg
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی جاده ها/ انسداد محور فسا-داراب به دلیل آبگرفتگی

15 مهر 1396 - 11:56

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۷۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

eh3ivwh6u2nnj22d.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی جاده ها/۱۲درصد ترددها مربوط به خودروهای سنگین است

11 مهر 1396 - 11:4

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۸.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ltsbgw75dviwxert.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی محورها/ افزایش ۴۰ درصدی تردد در جاده ها

10 مهر 1396 - 10:40

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۹۲ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳۸.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

dnfualgzapfydpyd.jpg
وزارت راه اعلام کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

6 مهر 1396 - 13:0

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

rzyliaqqzsu3kbsq.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محورهای پرسفر در تعطیلات پیش رو باز است

5 مهر 1396 - 13:52

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

cwnhuulbxzgecmhk.jpg
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی در محورهای هراز، فیروزکوه و مرزن‌آباد

18 شهریور 1396 - 12:18

مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی محورهای برون شهری را اعلام کرد که بر اساس آن محدودیت‌هایی در محورهای هراز، فیروزکوه و محور کرج - مرزآن آباد و بالعکس اعمال شده است.

tgijjjvyvkp7nfpu.jpg
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی/محور هزار شنبه یکطرفه است

16 شهریور 1396 - 12:42

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wwbhtijypvpoatfu.jpg
وزارت راه اعلام کرد؛

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی/محورهای هراز و کندوان فردا یک‌طرفه است

9 شهریور 1396 - 15:19

تردد خودرو در محور هراز ‌از ساعت ۱۶ تا ۲۲ جمعه هفته جاری از رودهن به سمت آمل و در محور کندوان از ساعت ۱۴ روز جمعه تا یک بامداد روز شنبه، از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است.

oy5qyabiqxjw74hb.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی

5 شهریور 1396 - 11:7

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۸۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

1fs7riftkvwir1tb.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی محورها/تردد در چالوس ـ کرج همزمان با تعمیر جاده

30 مرداد 1396 - 13:3

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۵۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

0rlgzsyuacawalhn.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی در ۳محور منتهی به شمال/ممنوعیت ترددکامیون در هراز

25 مرداد 1396 - 12:12

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۵۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

th5sauasqsomtyky.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی محورها/ کاهش ۴.۳ درصدی تردد

23 مرداد 1396 - 10:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۳۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

nkpjpohytbbemdbo.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

کاهش تردد در محورهای مهم مواصلاتی

22 مرداد 1396 - 11:59

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۳۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jkrmehlpedqsyvau.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور خبر داد؛

محدودیت تردد در آزادراه تهران-قم و محور کرج-چالوس

21 مرداد 1396 - 12:51

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

qsbrdewzdcpkfhjl.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها؛

حرکت عادی خودروها در مسیرهای منتهی به چالوس+ تصاویر

19 مرداد 1396 - 11:47

بر اساس آخرین نقشه گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حرکت خودروها در مسیر تهران به چالوس دارای ترافیک روان است.

mamlusfr1vlzknv7.jpg
اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور:

محدودیت ترافیکی جاده‌ها/جمعه تردد در جاده چالوس، یکطرفه است

18 مرداد 1396 - 10:0

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۳۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

8ab0xijaqsqrtxhb.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌ها؛

ترافیک روان در مسیرهای منتهی به چالوس+ تصاویر

14 مرداد 1396 - 10:32

بر اساس آخرین نقشه گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حرکت خودروها در مسیر تهران به چالوس دارای ترافیک روان است.

tqmmmfiyyrlvfxjs.jpg
میهن صنعت:

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

11 مرداد 1396 - 12:18

وزارت راه و شهرسازی جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی روزهای چهارشنبه ۱۱ تا یک شنبه ۱۵ مرداد ماه را اعلام کرد.

usfddulynjyviaon.jpg
مرکز مدیریت راهها اعلام کرد:

محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی/کاهش ۴.۲ درصدی تردد

9 مرداد 1396 - 13:25

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۲۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

f8uvlflaluuwpkjh.jpg
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد؛

محدودیت تردد در هراز/از مسیر جایگزین استفاده شود

8 مرداد 1396 - 11:41

محدودیت در محور هراز به دلیل انجام عملیات راهسازی از امروز(یکشنبه) تا ۱۷ مرداد از ساعت ۶صبح تا ۱۸ بعد از ظهر اعمال می‌شود؛ محورهای کرج-چالوس و فیروزکوه به عنوان مسیر جایگزین پیشنهاد می‌شوند.

ekewuyiajclsscql.jpg
در 24 ساعت گذشته ؛

حجم تردد در جاده های کشور 5/2 درصد افزایش یافت

5 مرداد 1396 - 13:13

مرکز مدیریت راه های کشور روز پنجشنبه اعلام کرد: حجم تردد در جاده های کشور در 24 ساعت گذشته 5.2 درصد نسبت به شبانه روز پیش از آن افزایش پیدا کرد.

wdzomlhoxukvrarz.jpg
مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد:

محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی/ افزایش ۲/۸ درصدی ترددها

28 تیر 1396 - 15:13

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۹۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

spxmadoopfsk6b2l.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه ها؛

حرکت روان خودروها در جاده چالوس + تصاویر

22 تیر 1396 - 10:53

بر اساس آخرین نقشه گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، استان البرز در اکثر مسیرها شاهد حرکت روان خودروها است و فقط در برخی محدوده های جاده چالوس حرکت کند خودروها دیده می‌شود.

edwmvtildgpsxuw1.jpg
میهن صنعت:

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌ها تا 24 تیر‌ماه اعلام شد

21 تیر 1396 - 13:38

کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته‌ براساس‌‌‌‌ اطلاعات دریافتی از 1999 دستگاه تردد‌شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل 2.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

cgcfdgrbrfamruzl.jpg
میهن صنعت:

جاده هراز باز شد

21 تیر 1396 - 11:40

جاده هراز که از روز شنبه 17 تیرماه به مدت چهار روز صبح ها برای اجرای طرح ترانشه برداری و ایمن سازی بسته شده بود، ظهر چهارشنبه به روی خودروهای شخصی باز شد.

octatbzqapewaw0b.png
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های پرتردد؛

چالوس شاهد ترافیک نیمه سنگین +نقشه گرافیکی

6 تیر 1396 - 12:42

بر اساس نقشه گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اکثر مسیرهای استان البرز ترافیک روان یا نیمه سنگین گزارش شده است.

yduawextphkk8ian.jpg
مرکز مدیریت راهها:

افزایش 18.3 درصدی تردد در محورهای برون شهری ثبت شد

5 تیر 1396 - 12:2

مرکز مدیریت راههای وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: آخرین اطلاعات دریافتی از یکهزار و 984 دستگاه تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری نشان داد در 24 ساعت گذشته، نسبت به روز ما قبل 18.3 درصد افزایش تردد ثبت شد.

domklzzr8azbydfk.jpg
میهن صنعت:

تردد در جاده‌های کشور 15 درصد افزایش یافت

4 تیر 1396 - 15:9

سازمان راهداری با همکاری پلیس راهور در ایام تعطیلات عید فطر با توجه به افزایش سفرها طرح ترافیکی محورهای مواصلاتی را از امروز تا پایان هفته اجرا می‌کند.

hqphlbtlfsaixkpu.jpg
سفرهای خود را توزیع کنید

اخطار به مسافران تعطیلات عید فطر

30 خرداد 1396 - 14:13

با افزایش تعطیلات عید فطر به دو روز در سال برنامه ریزی برای سفرهای جاده‌ای در این روزها با عنوان یکی از اصلی ترین برنامه‌های مسافران ایرانی لحاظ شده است، موضوعی که در طول سال‌های گذشته از یک فرصت مناسب به تهدیدی جدی برای جاده‌های ایران تبدیل شده است.

ydmdcjmtpyx5gfgv.jpg
اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی/کاهش ۱۷/۸درصد ترددها

27 خرداد 1396 - 14:23

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۲۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۷.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

enimhsrmckzy6f7e.jpg
میهن صنعت:

کاهش حدود 6 درصدی ترافیک محورهای برون شهری نسبت به روز گذشته

18 خرداد 1396 - 13:21

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد:ترافیک براساس آخرین اطلاعات دریافتی از یک هزار و 937 تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل 9 / 5 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

z7bpbcyrwase2cpf.png
میهن صنعت:

ترافیک سنگین و نیمه سنگین در انتظار مسافران چالوس / دماوند در آرامش

14 خرداد 1396 - 12:34

اکثر مسیرهای محور چالوس دارای ترافیک سنگین و نیمه سنگین بوده در حالی که از سوی دیگر وضعیت ترافیکی آرام و روان برای محورهای تهران تا دماوند اعلام شده است.

aioslczkableyswf.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

رشد تردد 2 ماهه در راه های کشور بطور متوسط به 10.5 درصد رسید

12 خرداد 1396 - 15:21

معاون وزیر راه وشهر سازی اعلام کرد: بررسی عملکرد تردد در راه های کشور طی دو ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بطور متوسط رشد 10.5 درصدی را ثبت کرد، درعین حال سهم فروردین بیش از اردیبهشت است.

f0il1cpldkxicje3.jpg
میهن صنعت:

محدودیت ترافیکی جاده‌‌ها در تعطیلات پیش‌‌ِرو‌/ تردد موتورسیکلت در محورهای منتهی به شمال ممنوع شد

9 خرداد 1396 - 11:51

تردد موتور‌سیکلت از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه هفته جاری تا ساعت ۶ روز سه‌شنبه ۱۶خردادماه، از محورهای کرج-چالوس‌، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع شد.

xvlbkmqi6ookucuo.jpg
طی ۲۴ ساعت گذشته؛

شش محور فرعی کشور مسدود است/کاهش یک درصدی تردد در جاده‌ها

6 خرداد 1396 - 13:43

بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی و سامانه‌های ترددشمار در ۲۴ ساعت گذشته، رفت و آمد وسایل نقلیه در محورهای برون‌ شهری نسبت به روز قبل از آن، یک درصد کاهش یافت.

nquhazs54d0blqbw.jpg
میهن صنعت:

اعمال محدودیت ترافیکی در محور کندوان در روز‌های غیرتعطیل/ ۶ جاده بسته است

31 اردیبهشت 1396 - 11:13

محدودیت تردد در محور کندوان تا میدان امیرکبیر‌ تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ به جز ایام تعطیل رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، همزمان با عملیات بهسازی تردد اجرا می‌شود.

kauxnij5isq4mvwz.jpg
میهن صنعت:

11 محور برون شهری همچنان مسدود/ افزایش تردد درمحورهای مواصلاتی

2 اردیبهشت 1396 - 12:15

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: 11 محور برون شهری به علت نبود ایمنی کافی و آبگرفتگی مسیر تا اطلاع بعدی همچنان مسدود است.

znsktomgtxhmkdhv.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های پرتردد؛

سبقت خودروها در جاده فیروزکوه+تصاویر

31 فروردین 1396 - 13:55

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مسیر مواصلاتی فیروزکوه در مقاطع مختلف روان و با سرعت بیش از 81 کیلومتر گزارش شده است.

bt3qggrwhz5nfwto.jpg
میهن صنعت:

جزییات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

30 فروردین 1396 - 12:41

وزارت راه و شهرسازی جزییات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی روزهای چهارشنبه ۳۰ تا شنبه دو اردیبهشتماه را اعلام کرد.

3upzphn1oznyajfa.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های پرتردد؛

ترافیک نیمه سنگین تهران تا پاکدشت+نقشه راه

24 فروردین 1396 - 11:19

مسیر های مواصلاتی مرتبط با شهر تهران در اکثر مقاطع باز و با حرکت روان خودروها همراه است.

ypmwcultomlprauv.jpg
میهن صنعت:

کاهش 3/8 درصدی تردد خودرو در آخرین روز تعطیلات نوروزی در راه های کشور

15 فروردین 1396 - 11:30

در آخرین روز تعطیلات نوروزی و براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی و سامانه‌های تردد شمار، در 24 ساعت گذشته تردد در محورهای برون‌ شهری کشور نسبت به روز قبل از آن 3.8 درصد کاهش یافت.

ziwaxb1iicebj5xr.jpg
هفتم فروردین؛

ممنوعیت تردد انواع تریلر و کامیون در محور کرج – چالوس

7 فروردین 1396 - 10:50

اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور جزییات ممنوعیت و محدودیت های ترافیکی امروز هفتم فروردین را منتشر کرد.

lv4kfpizavrasukk.jpg
میهن صنعت:

جزییات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

6 فروردین 1396 - 14:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

psnhofogisyriath.jpg
میهن صنعت:

اطلاعيه مركز مديريت راههای كشور مورخ 2 فروردین 96

2 فروردین 1396 - 13:20

براساس تصاوير دريافتی از دوربينهای نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذيلاَ ذكر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی كشور باز و تردد درآن‌ها به ‌روال عادی در جريان است.

vbbtprrwncuvcmfn.png
میهن صنعت:

وضعیت ترافیکی روان در مسیرهای منتهی به مشهد+ تصاویر

2 فروردین 1396 - 13:19

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حرکت خودروها در اکثر مسیر‌های منتهی به مشهد روان صورت می‌گیرد.

bq3kcusregadjny1.jpg
میهن صنعت:

باند شمالی آزادراه قزوین-کرج دارای ترافیک سنگین است

1 فروردین 1396 - 13:7

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: هم اکنون ترافیک در باند شمالی آزادراه قزوین-کرج (سمت کرج به قزوین) سنگین است اما تردد خودروها در این مسیر به شکل روان و عادی جریان دارد.

hjuznqiclfia8fyk.jpg
وزارت راه و شهرسازی:

ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه های تهران- کرج و کرج- قزوین و محور هراز

27 اسفند 1395 - 12:42

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ترافیک در برخی مقاطع آزادراه های تهران- کرج و کرج- قزوین، همچنین محور چالوس در محدوده ساحلی «پل زنگوله» و تونل شماره 5 و در محور هراز محدوده تونل «تکاور» سنگین و نیمه سنگین است.

zetsamqb6bmmpdfv.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های پرتردد؛

سرعت 93 کیلومتری خودروها در مسیر مشهد+تصاویر

26 اسفند 1395 - 12:33

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حرکت خودروها در مسیر تهران_ مشهد روان و با سرعت بالای 93 کیلومتر بر ساعت ادامه دارد.

besfjqwhbmwxaong.jpg
آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های پرتردد؛

آغاز مسافرت‌های نوروزی/جاده چالوس بر روی مسافران باز است+تصاویر

26 اسفند 1395 - 11:31

بر اساس آخرین اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مسیر چالوس در بیشتر مقاطع شاهد حرکت روان خودروها است.

Top