حقوق دولتی معادن

bgruxbudpvocfmyh.jpg
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

277 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در 9ماه امسال دریافت شد

20 دی 1395 - 10:45

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت می گوید، میزان حقوق دولتی معادن که از بهره برداران این بخش در 9 ماه فروردین تا پایان آذر ماه امسال دریافت شد،2 هزار و770 میلیارد ریال (277 میلیارد تومان) بوده است.

81728717-70110274.jpg
یک مقام مسئول خبر داد:

معافیت 10 درصدی تا سقف 50 میلیارد ریال برای پرداخت حقوق دولتی معادن

31 مرداد 1394 - 13:10

میهن صنعت : مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداران معادن که طرحهای پژوهشی کاربردی در فعالیتهای معدنی اجرا نمایند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال سالانه معاف می شوند.

Top