وضعیت ترافیک

hliccareqeqiftbn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

2.5 درصد افزایش تردد در راه ها نسبت به روز گذشته

10 دی 1397 - 11:39

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

uwbbbu6zjpvyrnov.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

آخرین وضعیت محور های مواصلاتی کشور

9 دی 1397 - 10:50

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

tahgvtlcffrvngeg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش 11 درصدی تردد در محور های مواصلاتی کشور

6 دی 1397 - 10:27

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

48openrxawojbkuh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ساعات مناسب برای تردد را بشناسید

4 دی 1397 - 10:5

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

1wzw3hcttzujyjtt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

2232 تردد شمار فعال در محور های برون شهری

27 آذر 1397 - 13:8

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

hon1cl6xcwmgmgl2.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات محدودیت های ترافیکی امروز

30 آبان 1397 - 13:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

qbjj16fcgfhw2e16.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سهم 16 درصدی وسایل نقلیه سنگین در راه های برون شهری

28 آبان 1397 - 12:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

kdi4zf7jwtbjtsum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور شهریار-تهران در لیست پر تردد ترین محور ها

27 آبان 1397 - 10:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

soovcvculpdqfdbh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت ها و ممنوعیت های تردد در جاده های کشور

26 آبان 1397 - 11:22

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

mnf3xd4slwysherm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در راه های برون شهری

23 آبان 1397 - 13:40

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

bubxrypkboffprhi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین اطلاعات دوربین های نظارتی ترافیک و تردد

21 آبان 1397 - 12:11

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

iluqbaqvkkuqpiws.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش تردد در جاده ها پس از اتمام تعطیلات

19 آبان 1397 - 11:35

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

bwjljlhzqbdzoskc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد در جاده های کشور

15 آبان 1397 - 16:6

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

icekpzxypzoxynzy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

2208 تردد شمار فعال در محور های برون شهری

14 آبان 1397 - 12:6

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

epildmlckozxymtr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ممنوعیت تردد از کرج به مرزن آباد در روز جمعه

9 آبان 1397 - 13:29

سفر ترافیک جاده طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۵۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

s4zqtsqergfmoimj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ساعات دارای کمترین تردد را ببینید

7 آبان 1397 - 10:42

سفر ترافیک جاده طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wrxaq0dmjdjek3kz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت های ترافیکی ایام اربعین حسینی

5 آبان 1397 - 11:40

کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ccxsru33wczprwvf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

عملیات راه سازی در آزاد راه تهران-قزوین

1 آبان 1397 - 13:0

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

fqsuffkdfcsnwtvw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۹.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

29 مهر 1397 - 12:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

xscriigdntlfartb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزاد راه کرج-تهران دارای بیشترین تردد در ساعات گذشته

28 مهر 1397 - 9:14

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۷۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hzndjplrwk8hylhw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آمار ثبت شده نشان دهنده افزایش تردد نسبت به روز قبل

25 مهر 1397 - 13:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

kld1taupnib8yorg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

تردد در محور کرج – چالوس بدلیل اجرای عملیات لکه گیری با احتیاط انجام می‌شود

23 مهر 1397 - 10:18

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

zawlrsckcw3bgziq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی

22 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

cbzjkqtlarzvrkpw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کمترین تردد در ساعات 4 تا 5 صورت گرفته است

21 مهر 1397 - 11:26

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

xjiyzhyr8acjhquy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در تعطیلات آخر هفته

19 مهر 1397 - 10:1

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

mdcfsgjhwagqft2n.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور پونل-خلخال به دلیل ریزش کوه مسدود می باشد

17 مهر 1397 - 9:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jivhsudhnazinjew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بیشترین تردد در ساعت های 17 الی 18 بعد از ظهر

15 مهر 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvfbuduepwlozdzy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در محور های برون شهری

14 مهر 1397 - 11:0

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

nddyhpjha3mwkhjq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزاد راه کرج-تهران دارای بیشترین تردد در ساعات گذشته

12 مهر 1397 - 11:17

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۴درصد افزایش را نشان می‌دهد.

yzbyjqazcnycyyuj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور فرعی شمشک–دیزین به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد

8 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ptod3rrcxpnryqgp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور ایلام - مهران به دلیل ریزش کوه مسدود شد

4 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

dlowe50dy7tsxg8s.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش تردد در جاده های کشور در روزهای اخیر

2 مهر 1397 - 10:28

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

qu1qgdeqgkmxeavu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت تردد در محور تیران به دلیل انجام عملیات روکش حفاظتی

1 مهر 1397 - 10:37

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvketfbsehfezxyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

یکطرف شدن محور کندوان در روز یکشنبه به سمت کرج

31 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

tra5f0adyukpwigd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

انسداد برخی جاده ها به دلیل نبود ایمنی کافی

26 شهریور 1397 - 10:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

e87twyshsefmnwmt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

انسداد جاده ای به دلیل نقص در سیستم روشنایی

24 شهریور 1397 - 9:40

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

rydye4h7hlqxuepu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سهم 7/12 درصدی وسایل نقلیه سنگین از جاده های کشور

18 شهریور 1397 - 11:21

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

afwjvfiefbhgpwgm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

14 شهریور 1397 - 11:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

xoryqgmzbjveqixl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

13 شهریور 1397 - 9:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hfncqlbagpidydfk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۳.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

11 شهریور 1397 - 13:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

vbyrbvpyimfkxqte.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

10 شهریور 1397 - 9:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

swwqsxpiihavuotd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سهم ۱۳.۸ درصدی وسایل نقلیه سنگین از جاده های کشور

7 شهریور 1397 - 9:58

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۱ درصد افزایش یافته است.

qeegcpcpiuzu5a8q.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

6 شهریور 1397 - 9:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ifdjdptwubgbr5bi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۵.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

5 شهریور 1397 - 9:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ozhisjlcovbu0dme.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۷.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

1 شهریور 1397 - 10:34

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ilcgsanppivyrtyn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۴.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

31 مرداد 1397 - 9:43

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wcgjsuahjkhxlczt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

30 مرداد 1397 - 13:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

3najbtmmaztwgjlk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

29 مرداد 1397 - 10:12

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

dk8i5lywgyzuxqlq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

24 مرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۳۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

moowagohceap1z5t.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

23 مرداد 1397 - 9:49

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

psl2dnrl52srkvjh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۷.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

22 مرداد 1397 - 11:11

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

x70tgf1myjuywp4q.jpg
میهن صنعت:

کاهش ۶.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

25 تیر 1397 - 9:51

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

auquudlmyxvwceir.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

وضعیت راه های کشور/ کاهش ۴.۱ درصدی تردد نسبت به روز قبل

24 تیر 1397 - 10:32

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲197 تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل 4.1 درصد کاهش یافت.

k4lybsqn4kqgksdx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

۲۲۰۱ تردد در محورهای برون‌ شهری

23 تیر 1397 - 10:7

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱ درصد افزایش یافت.

kdgownokdukarqcv.jpg
میهن صنعت:

افزایش ۱.۹ درصدی تردد نسبت به روز قبل

20 تیر 1397 - 11:52

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۹درصد افزایش را نشان می‌دهد.

pkdddewwxxrbdxdi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش 1.3 درصدی تردد نسبت به روز قبل

19 تیر 1397 - 9:23

پایگاه خبری وزارت راه از کاهش 1.3 درصدی تردد در محورهای برون شهری خبر داد.

xayploxhyu2cjwvd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور/ کاهش ۳.۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

16 تیر 1397 - 10:12

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۶ درصدکاهش را نشان می‌دهد.

sbsac5tjgzypygxt.jpg
میهن صنعت:

بارش باران و ریزش کوه باعث مسدود شدن جاده کرج-چالوس شد

2 خرداد 1397 - 21:0

کرج - مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز اعلام کرد که جاده کرج - چالوس بر اثر بارش شدید باران و ریزش کوه مسدود شد.

zaaamidhlbopdcc4.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت راه های برون شهری

2 خرداد 1397 - 9:25

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۷۱ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل بدون تغییر را نشان مي‌دهد.

uldfktmacbjbdkls.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های درون و برون شهری

31 اردیبهشت 1397 - 9:39

طي شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۵۹ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۳.۳ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

lorh8diynhrtivak.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور

26 اردیبهشت 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۶۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

3aklpqedtcgmnhjq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش 0.8 درصدی تردد در محور های برون شهری

25 اردیبهشت 1397 - 10:33

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از ۲۱۶۹ تردد شمار فعال در محورهاي برون‌ شهري، نسبت به روز قبل ۰.۸ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

cdjytkkvowbnyws0.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه ۱۹ الی شنبه ۲۲ اردیبهشت

19 اردیبهشت 1397 - 9:4

مرکز مدیریت راه های کشور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آخرین محدودیت های ترافیکی را تا پایان هفته اعلام کرد.

quzuaiizzcovhvii.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش 1.7 درصدی تردد در محور های برون شهری

18 اردیبهشت 1397 - 11:1

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۴۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۷درصد كاهش را نشان می‌دهد.

xpchwtl62cpzqcfk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

9 درصد کاهش تردد در محور های برون شهری

17 اردیبهشت 1397 - 11:44

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۳۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹ درصد كاهش را نشان می‌دهد.

qakksgnhsaqhezdd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی

16 اردیبهشت 1397 - 11:6

طی شبانه ‌روز گذشته، كل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۳۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۳.۸درصد كاهش را نشان می‌دهد.

khxfeiu7xytsgasu.jpg
میهن صنعت :

پیش بینی پلیس راه از بار ترافیکی تعطیلات عید فطر در راه های البرز

3 تیر 1396 - 14:30

رئیس مرکز فرماندهی کنترل و ترافیک پلیس راه البرز گفت که با توجه به تعطیلات عید سعید فطر و آغازسفرهای تابستانی، ترافیک سنگینی در راه های این استان به ویژه جاده کرج - چالوس پیش بینی می شود.

57370545.jpg
ترافیک پرحجم در محور هراز - چالوس

آخرین وضعیت جاده‌های کشور

8 آذر 1395 - 12:45

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از وجود ترافیک پر حجم در محورهای قم، مشهد و هراز - چالوس خبر داد.

65433456.jpg
میهن صنعت:

حرکت روان در محورهای مواصلاتی تهران+جدول

21 مهر 1395 - 15:15

در حالی که در روز عاشورای حسینی، خیابان های تهران در شلوغی دسته های عزاداری به سر می‌برد، محورهای ورودی خروجی تهران در آرامش نسبی قرار دارد.

Top