پایگاه شبانه روزی

utxs0boedrsclgnf.jpg
میهن صنعت:

افزایش پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در یزد

22 دی 1395 - 13:14

تعداد پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان یزد افزایش یافت.

d05eriu2rpflkmqn.jpg
میهن صنعت:

راه اندازی ۵ پایگاه شبانه روزی جدید بانک ملت در اصفهان

17 آذر 1395 - 13:48

۵ پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به بهره برداری رسید.

lbaodpluopnjmofa.jpg
میهن صنعت:

افزایش شمار پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در چهارمحال و بختیاری

14 آذر 1395 - 11:13

شمار پایگاه های شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان چهارمحال و بختیاری به ۱۰ پایگاه افزایش یافت.

image_news_1672.jpg
میهن صنعت:

آغاز به کار ۴ پایگاه شبانه روزی جدید در استان کرمان

3 آذر 1395 - 10:55

چهار پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان کرمان به بهره برداری رسید.

150622-WA0013.jpg
میهن صنعت:

راه اندازی ۶ پایگاه شبانه روزی جدید بانک ملت در استان فارس

1 آذر 1395 - 13:26

بانک ملت نسبت به راه اندازی شش پایگاه شبانه روزی جدید در استان فارس اقدام کرد.

1026722833421001B.jpg
میهن صنعت :

افتتاح نهمین پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان کرمانشاه

29 مهر 1395 - 13:48

نهمین پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان کرمانشاه به صورت رسمی به بهره برداری رسید.

Top