راه و شهرسازی

qzkprqddcisx1axh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت ترافیک و تردد در محورهای مواصلاتی

13 دی 1397 - 10:38

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

egmmia6mzlyqcaht.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

گزارش دریافتی از شعب راهداری سراسر کشور در مورد وضعیت راه ها

12 دی 1397 - 12:38

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

cdrynnatndbsvbxe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

مسدودیت محور کرج چالوس به دلیل عملیات راه سازی

11 دی 1397 - 11:43

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

bmoykkstibtuiwly.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

محدودیت های ترافیکی امروز 8 دی

8 دی 1397 - 15:4

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

xahgdnhwpustxudd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور های دارای محدودیت و ممنوعیت تردد را بشناسید

3 دی 1397 - 10:55

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

kzzcslnclzx2exdf.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

آزادراه قزوین-کرج پر تردد ترین محور امروز

2 دی 1397 - 14:10

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۳.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

sfz1tgmov6qyvhfw.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی امروز

1 دی 1397 - 11:43

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۷.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

uz0tyzvp5ocnsexg.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

کاهش ۳.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

28 آذر 1397 - 12:2

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

xkarhluuluvnwsmo.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزادراه قزوین-کرج در صدر پرتردد ترین محورها

26 آذر 1397 - 10:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

bui6qyqwezsltoic.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سهم 16. درصدی وسایل نقلیه سنگین در شمار تردد راه ها

21 آذر 1397 - 13:57

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

4ghlz5syderzapzg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

20 آذر 1397 - 11:50

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۲.۲ درصد کاهش را نشان میدهد.

clawpodtopg7hhxz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

عملیات تونل سازی در محور کرج-چالوس

13 آذر 1397 - 9:57

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

zwbqpufvwern4izd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین اطلاعات دریافتی از دوربین های نظارتی

11 آذر 1397 - 15:24

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hpy6vjxabsugfnsc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش تردد نسبت به روز گذشته

10 آذر 1397 - 12:23

شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

nemad8gsifgxs1tn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۴.۹ درصدی تردد در محور های مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل

8 آذر 1397 - 11:2

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

hnibtbzcac4j06ew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزادراه تهران-پاکدشت جز محورهای پر تردد در 24 ساعت گذشته

7 آذر 1397 - 13:23

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

pngkwpfqo8lrk4qa.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش چشمگیر تردد در راه های کشور در آخر هفته

1 آذر 1397 - 9:52

شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۵.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

mnf3xd4slwysherm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در راه های برون شهری

23 آبان 1397 - 13:40

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

wrxaq0dmjdjek3kz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت های ترافیکی ایام اربعین حسینی

5 آبان 1397 - 11:40

کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jivhsudhnazinjew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بیشترین تردد در ساعت های 17 الی 18 بعد از ظهر

15 مهر 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸درصد کاهش را نشان می‌دهد.

vpibdfdgisrer3jw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

۳.۸درصد کاهش تردد نسبت به روز قبل

9 مهر 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

bn8whw3bvktmuwbc.jpg
‌قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

تحویل یک میلیون و 25 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان

26 شهریور 1397 - 10:22

‌قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اعلام کرد که طی 5 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 200 هزار واحد و در مجموع یک میلیون و 25 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است.

budmvywvdfgbzkif.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۴.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

4 شهریور 1397 - 10:32

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

doqxqhspfjcuw2cq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

20 مرداد 1397 - 9:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

bxwwwcephmsox0r8.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۳ درصدی تردد در راه ها نسبت به روز قبل

16 مرداد 1397 - 10:28

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ltyvnetocspbsi3u.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲ درصدی تردد در راه های کشور نسبت به روز قبل

13 مرداد 1397 - 12:46

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

wvoxjqrzwdluhsoq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۷ درصدی تردد در راه های کشور نسبت به روز قبل

10 مرداد 1397 - 10:45

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

rjibnebnryqvo0jn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد و جاده های کشور / کاهش ۷.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

8 مرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷/۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

oeyqqblvzvquigng.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور / میزان تردد نسبت به روز قبل تغییری ندارد

7 مرداد 1397 - 10:10

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰ درصد را نشان می‌دهد.

jutn6xdzgtaggfmr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور / کاهش ۱.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

6 مرداد 1397 - 11:24

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

brcsnrxsbvn7qemf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد و راه های کشور/ کاهش ۵.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

1 مرداد 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۵.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

dxf2psprvpmqpbxu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت راه های کشور/ افزایش ۰.۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

26 تیر 1397 - 11:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد

cpwaey8jdsuznvir.jpg
میهن صنعت:

آغاز عملیات نوسازی ناوگان فرسوده درون و برون‌شهری

11 تیر 1397 - 9:41

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات طرح ۱۰ میلیارد دلاری نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای درون و برون‌شهری مکانیسم تامین قطعات توسط کارخانه‌های سازنده را اعلام کرد.

kgpjdujihvmzfaav.jpg
میهن صنعت :

بهره گیری از توان ریلی در حوزه توسعه معادن

29 خرداد 1397 - 12:23

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد : در حوزه توسعه معادن که یکی از اولویت‌های دولت بوده تاکنون حمل‌ونقل لحاظ نمی‌شده، اما ما می‌توانیم با بهره‌گیری از توان ریلی این برنامه توسعه را نیز با در نظر گرفتن آینده حمل‌ونقل پیگیری کنیم.

ejsjmqkwqnexwoao.jpg
یک مقام مسئول در راهداری:

مجوز تردد کامیون میان ایران و ازبکستان صادر کشد

12 خرداد 1397 - 10:46

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تفاهم اولیه برای تبادل تعداد نامحدود مجوز تردد کامیون میان ایران و ازبکستان خبر داد و گفت: مذاکرات برای الحاق ازبکستان به کریدور شمال-جنوب در دستور کار قرار دارد.

kxkzbcnmfhbnthtb.jpg
با حضور روحانی و آخوندی انجام شد

آغاز دومین مرحله فاز سوم بندر شهید رجایی

9 اسفند 1396 - 14:4

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر اقتصادی ایران که در طول سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری‌های کلان مراحل توسعه‌ای خود را طی کرده با حضور رئیس جمهوری فاز سوم خود را وارد مرحله جدید کرد.

wjjjlghqcrvw1pus.jpg
نماینده مجلس:

شرایط خرید200 فروند هواپیما توسط وزیر راه فراهم شده است

9 اسفند 1396 - 10:53

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی برای نوسازی ناوگان هوایی، شرایط لازم را برای امضای 3 قرارداد جهت خرید 200 فروند هواپیما فراهم کرد.

xwvdukdbiabiewxx.jpg
۷ ماه گذشت خبری از سامانه ملی املاک نیست!

نامه‌های بی‌پاسخ وزارت اقتصاد به وزارت راه

7 اسفند 1396 - 11:34

معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید علی‌رغم مکاتبه چندین باره وزارت اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان در جهت دریافت مالیات از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کل کشور، ولی این مکاتبات بی‌پاسخ مانده است.

nucgdvsmjmqchgys.jpg
بی‌پولی عامل اصلی معضلات یک صنعت

ایران برای نوسازی ناوگان هوایی به سرمایه جدید احتیاج دارد

6 اسفند 1396 - 15:48

وزیر راه و شهرسازی در فاصله چند هفته پس از اجرایی شدن برجام رسما اعلام کرد: ایران برای نوسازی و بهسازی فرودگاه‌ها و ناوگان خود به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه جدید احتیاج دارد، رقمی که برای خرید ۴۰۰ هواپیمای جدید به این بخش تزریق شود.

qfamabxxnsfdjzch.jpg
آخوندی:

توسعه بنادر چابهار و جاسک را همزمان با توسعه ریلی دنبال می‌کنیم

6 اسفند 1396 - 14:43

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با هندوستان برای سرمایه‌گذاری در راه‌آهن چابهار ـ زاهدان به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار توافق کرده‌ایم، گفت: توسعه بنادر چابهار و جاسک باید همزمان با توسعه ریلی این منطقه پیش برود.

youcfgzahzhau1qg.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی:

پروژه ادامه همت تا خرداد ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد

6 اسفند 1396 - 12:0

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تکمیل طرح ملی پروژه بزرگراه همت گفت: پیشرفت کار مطلوب است و پیش‌بینی می شود تا خردادماه سال آینده شاهد تکمیل بخشی از این مسیر باشیم.

mqcrvoukipkrj6mk.jpg
میهن صنعت :

نیاز ناوگان ریلی به 2 هزار دستگاه مترو تا سال 1400

6 اسفند 1396 - 10:39

میزان تقاضا برای مترو در ناوگان صنعت ریلی سالیانه 500 دستگاه در پنج سال آینده پیش بینی شده که به این ترتیب 2 هزار دستگاه مترو تا سال 1400 مورد نیاز است.

qlb8g8pmlliet3lj.jpg
پارسایی خبر داد:

پرونده سقوط هواپیمای ATR روی میز کمیسیون اصل ۹۰

5 اسفند 1396 - 12:47

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه قصور در سقوط هواپیمای ATR روشن است، گفت که این کمیسیون وارد بررسی موضوع سقوط این هواپیما خواهد شد.

gtkixxjvwlbqcrgh.jpg
میهن صنعت :

افتتاح پنجمین نمایشگاه دریایی با حضور معاون آخوندی

5 اسفند 1396 - 10:12

پنجمین نمایشگاه معرفی توانمندی های بخش بندری و دریایی کشور با حضور راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار هرمزگان دقایقی پیش آغاز به کار کرد.

yaiidmobkgmu3a7a.jpg
میهن صنعت:

چرا باید حمل و نقل ریلی را توسعه دهیم؟

5 اسفند 1396 - 9:41

مردم ایران این روزها در دنبال کردن اخبار نگاهی هم به سی‌سخت و خبرهای حزن‌انگیز دنای سپید پوش دارند. آسمانی‌شدن تعدادی از هموطنانمان در پرواز تهران - یاسوج مردم را متأثر کرده و گلایه‌ها و شکوه‌های بسیاری را در عرصه ایمنی سیستم حمل و نقل کشور مطرح ساخت...

e4gix65xzscvrmbu.jpg
آخوندی در مجلس:

علت سقوط هواپیما با یافتن جعبه سیاه مشخص می‌شود

2 اسفند 1396 - 14:58

وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه با حضور در جمع اعضای کمیسیون عمران مجلس، روشن شدن علت سقوط هواپیمای مسافربری «ای تی آر» شرکت آسمان را به پیدا شدن جعبه سیاه این هواپیما موکول کرد.

sqxplnxkaorjgtua.jpg
بررسی جزئیات بودجه ۹۷

مجوز مجلس به راه‌آهن برای زیباسازی و بهسازی

30 بهمن 1396 - 12:13

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط راه‌آهن با استفاده از اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی‌اش شد.

judxxreca1mw12pf.jpg
میهن صنعت :

طرح استیضاح آخوندی به زودی کلید می‌خورد

30 بهمن 1396 - 11:54

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به زودی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل وقوع دو حادثه حمل ونقلی در مجلس کلید می‌خورد.

dpawfuhyqufswcfz.jpg
معاون وزیر مسکن و شهرسازی:

۱۰درصد مسکن مهر فاقد متقاضی است/ معلولان در اولویت دریافت مسکن

30 بهمن 1396 - 9:24

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد مسکن مهر کشور فاقد متقاضی است، گفت: ۹۰ درصد مابقی، تکمیل و بخشی از آن تحویل مردم شده است.

etekgfo0txghfujr.jpg
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

50 هزار واحد مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد واگذار می شود

29 بهمن 1396 - 13:36

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: 50 هزار واحد مسکن مهر با هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی (ره) طی سال آتی به مددجویان این نهاد واگذار می شود.

yiebaahvvmq8iblr.jpg
آخوندی:

زیرساخت های بخش حمل و نقل کشور فرسوده است

29 بهمن 1396 - 12:24

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حمل و نقل یکپارچه در ایران شکل نگرفته است، گفت: زیرساخت های بخش حمل و نقل در سطح کشور کاملا فرسوده است.

qpyh7uerzzellwbs.jpg
معاون وزیر راه؛

پهلوگیری تنها ۴ کشتی در چابهار از زمان افتتاح

29 بهمن 1396 - 10:11

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از زمان افتتاح فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی تا کنون تنها ۴ کشتی حامل گندم، شکر، کود شیمیایی و فولاد در این بندر پهلو گرفته است.

llpzcaomdiooydfu.jpg
آخوندی:

هندی ها 2 میلیارد دلار در حوزه بندری و ریلی ایران سرمایه گذاری می کنند

28 بهمن 1396 - 15:23

وزیر راه و شهرسازی که به همراه رئیس جمهوری اسلامی ایران به هند سفر کرده از موافقت اولیه برای سرمایه‌ گذاری 2 میلیارد دلاری در حوزه بندر و ریل با هندی‌ها خبر داد.

vgnozmthd2x5qnkh.jpg
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

اختصاص 800 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه حوزه گردشگری

28 بهمن 1396 - 12:55

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: پرداخت 800 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه و نوسازی حوزه گردشگری دریایی پیش بینی شده است.

qqhbpfdgwjeegpcr.jpg
میهن صنعت :

توسعه شبکه ریلی کشور با اتصال پنج مرکز استان به آن

28 بهمن 1396 - 9:18

هم اکنون 13 هزار کیلومتر شبکه ریلی در کشور وجود دارد که در پایان برنامه ششم به 25 هزار کیلومتر باید برسد؛تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده پنج مرکز کشور به این شبکه متصل می شوند که موجب تسهیل تردد، ارتقا ایمنی در بخش حمل ونقل کشور، کاهش هزینه های س...

fitcllfssrvpavku.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

سپرده‌گذاری ۳۶۰ هزار خانه اولی در بانک

25 بهمن 1396 - 10:18

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق حساب باز کرده‌اند و اگر در حال حاضر این صندوق ۵۰ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد باید به ۷۰ درصد برسد.

mkzzjqyrhqweouah.jpg
آخوندی مطرح کرد؛

آماده‌ام برای رفع تبعیض‌ها همکاری کنم

24 بهمن 1396 - 12:11

وزیر راه و شهرسازی از نحوه خصوصی سازی در دولت های گذشته انتقاد کرد و گفت: آنچه در ایران به اسم خصوصی سازی رخ داد، پریشانی معنای مطلق بود و الان وقت آن است که بازنگری شود.

exytytxyohurbqwa.jpg
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

52 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت مسکن در دولت تدبیر و امید پرداخت شد

18 بهمن 1396 - 13:55

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: حدود 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت مسکن طی دولت یازدهم و تاکنون در کشور پرداخت شده است.

ytpqlurqrukrwtih.jpg
یک مقام مسئول خبر داد؛

تحویل ۱۰۸۷ واحد مسکونی به خانوارهای دارای دومعلول

16 بهمن 1396 - 12:1

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن با بیان اینکه ۷۳۲۰ خانوار دومعلول مشمول دریافت مسکن می شوند، گفت: تاکنون ۱۰۸۷ واحد به این خانوارها تحویل شده است.

eadgltkvjetinfti.jpg
میهن صنعت:

پشت‌پرده موسسات مالی غیرمجاز از زبان آخوندی

1 بهمن 1396 - 9:36

پرسیدم چرا برخی انتقادهایی که به نحوه سیاستگذاری اقتصادی دارید را به شخص مسعود نیلی که مغز متفکر اقتصادی دولت است وارد نمی‌کنید؟ جواب داد: اشتباه شما همین است که فکر می‌کنید دکتر نیلی به عنوان معلم نشسته و بقیه اعضای دولت، مشق‌های او را دیکته می‌کنند...

srlmxskfnc5ehgub.jpg
معاون نجفی:

همه چیز را در تهران به زیان خودروها تغییر می‌دهیم

30 دی 1396 - 12:9

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این‌که برای حل مسئله ترافیک و آلودگی تهران باید همه چیز را به زیان خودروها تغییر دهیم،گفت:‌چون محور شهر، خودروست هرچه حمل‌ونقل عمومی را هم توسعه‌ دهیم،مردم باز هم به سمت استفاده از خودرو شخصی می‌روند.

h5pazfrnmdekdtgq.jpg
میهن صنعت :

هزینه‌های مسکن مهر تمامی ندارد

18 دی 1396 - 9:21

طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خرج پروژه مسکن مهر شده و در روزهای اخیر قائم مقام او اعلام کرد که این طرح به ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.

7dpvqjcc8jqlpfqf.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی؛

مسکن مهر نوعی مسکن اجتماعی بود که اشتباه اجرا شد

27 شهریور 1396 - 11:15

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مسکن‌مهر هم به نوعی مسکن اجتماعی است ولی با سیاست متفاوت و به زعم من اشتباه انجام شده است.

egrwppuuypal1txn.jpg
میهن صنعت:

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته

22 شهریور 1396 - 11:58

وزارت راه و شهرسازی جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی روزهای چهارشنبه ۲۲ تا شنبه ۲۵ شهریور را اعلام کرد.

anfsyvlatal0vhut.jpg
میهن صنعت:

تصمیم برای احداث ۳۰۰۰کیلومتر آزادراه برای کل کشور

16 شهریور 1396 - 18:9

عملیات اجرایی ساخت آزادراه مشهد- چناران- قوچان باحضور وزیر راه و شهرسازی و مشارکت ۷۰ درصدی آستان قدس رضوی آغاز شد، در فاز نخست ۵۳ کیلومتر از این آزادراه احداث می‌شود.

koxka5dgmuudi0ly.jpg
به دعوت همتای قطری و شرکت در مراسم افتتاح بندرحمد

وزیر راه و شهرسازی به دوحه می رود

13 شهریور 1396 - 13:40

«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی به دعوت همتای قطری برای شرکت در مراسم افتتاح بندر حمد، فردا(سه شنبه) عازم دوحه می شود.

jtexyaxzzkhcqmgj.jpg
میهن صنعت :

1120 واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسید

12 شهریور 1396 - 10:23

1120 واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید.

yzkvblwtls3gkd2d.jpg
وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اقساط وام مسکن کاهش می‌یابد

15 مرداد 1396 - 17:49

وزیر راه و شهرسازی از اقدامات جدید دولت در حوزه تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: اقساط وام مسکن کاهش می‌یابد.

n6ihu1aaq2uzswlr.jpg
معاون وزیر راه:

سالانه ۱۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور به بهره برداری می‌رسد

9 مرداد 1396 - 17:16

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سالانه ۱۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، گفت: در دولت یازدهم میزان بزرگراه‌های کشور دو برابر شده است.

lsepoejotnoywcly.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

مدیران «اسنپ» احضار شدند

8 مرداد 1396 - 13:48

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

wawtfgyaipbevhev.jpg
مقام مسئول وزارت راه وشهرسازی:

پرداخت تسهیلات ۸۰ درصدی قیمت مسکن منتفی است

4 مرداد 1396 - 14:57

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: در ایران نمی‌توانیم ۸۰ درصد قیمت خانه را به متقاضیان تسهیلات بدهیم.

pmuudgikkhnwed3w.jpg
معاون وزیر راه وشهرسازی:

امسال 80 هزار میلیارد ریال بودجه برای 411 طرح ملی راه و شهرسازی تصویب شده است

7 تیر 1396 - 11:9

معاون برنامه ‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی می گوید: در قانون بودجه سال جاری 80 هزارمیلیارد ریال برای انجام 411 طرح ملی در حوزه راه و شهرسازی که بیشتر آنها طرح های نیمه تمام است، تصویب شد.

wllrnklstz7cjcgg.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی :

90 درصد تجارت خارجی از طریق بنادر صورت می گیرد

26 اردیبهشت 1396 - 12:31

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق بنادر انجام می‌شود وباید تلاش کنیم که در رقابت با سایر بنادر، بندرایرانی انتخاب تاجر و حمل‌کننده کالا باشد.

2pouykylmsmbdwgo.jpg
میهن صنعت:

تشریح نهضت ریلی وزارت راه و شهرسازی توسط «آخوندی» در مجلس

29 فروردین 1396 - 12:31

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بزرگترین نهضت ریلی را در کشور به اجرا گذاشته‌ایم، گفت: وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا کل تولیدات ریل کارخانجات داخلی را یکجا خریداری کند.

6vrpriifaqsvlbz6.jpg
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

تشریح روند خرید هواپیمای صفرکیلومتر و تفاوت آن با هواپیمای مرجوعی

23 فروردین 1396 - 13:56

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل خبرداد که ایران در حال بررسی پیشنهاد بوئینگ برای خرید هواپیمایی است‌ که شرکت ترکیش از تحویل گرفتن آن انصراف داده است و گفت: دلیل استفاده از واژه مرجوعی از سوی برخی رسانه‌ها یا از روی ناآگاهی است و یا به ...

fgbpppabipelvkth.jpg
با حضور وزیر راه و شهرسازی/

افتتاح 43 کیلومتر از بزرگراه سراب - بستان آباد

19 فروردین 1396 - 8:46

2 قطعه از بزرگراه سراب - بستان آباد به طول 43 کیلومتر امروز جمعه با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

lqtyvsbqskuyedq1.jpg
وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ورود سومین ایرباس به ایران در ابتدای هفته آینده

26 اسفند 1395 - 18:9

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته انتظار داریم در روزهای ابتدایی هفته آینده سومین ایرباس به ایران‌ایر تحویل شود.

sfvali2hdeyfdpcn.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی:

رفع گلوگاه های ترافیکی راه های شمال با ۱۰۰۰ میلیارد تومان/ رکورد حفاری سنتی ۶ کیلومتر تونل در دو سال

25 اسفند 1395 - 13:38

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای رفع گلوگاه های ترافیکی راه های منتهی به استان های شمالی 1000 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت، گفت: توانستیم به رکورد حفاری 6 کیلومتر تونل با روش سنتی در طول دو سال دست یابیم.

przyadpkjoihzsou.jpg
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

یک میلیون و 935 هزار دستگاه مسکن مهر به اتمام رسید

24 اسفند 1395 - 12:47

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: تا کنون یک میلیون و 935 هزار دستگاه مسکن مهر از مجموع دو میلیون و 250 هزار واحد به اتمام رسیده و بقیه در دست ساخت قرار دارد.

zeijql8t8yb4gqar.jpg
کشاورزیان خبر داد

ارتقا سامانه هوشمند ثبت تخلفات به 600 دستگاه در جاده های کشور

10 اسفند 1395 - 17:21

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با بهره‌برداری از 527 دستگاه سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جاده‌ای، تعداد این سامانه‌ها در جاده‌های کشور به 600 سامانه ارتقاء می‌یابد.

bkxtlczgftzwot8u.jpg
میهن صنعت:

اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد تومانی برای اتصال ۵۲ حلقه بزرگراهی

5 اسفند 1395 - 8:49

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش بزرگراه‌ها ۵۲ حلقه ناپیوسته وجود دارد که هزینه تکمیل واتصال آنها بهم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

xrvcdxvuzpmh2qdm.jpg
وزیر راه‌ و شهرسازی:

دستاوردهای منحصر به فرد حمل‌ونقل ایران در سال‌های گذشته

26 بهمن 1395 - 7:51

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که آنچه در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل کشور اتفاق افتاده از بسیاری جهات کم‌نظیر به حساب می‌آید، از برنامه‌ریزی برای تداوم این مسیر در آینده نزدیک خبر داد.

ntg8aosuhycqmfiu.jpg
میهن صنعت:

وزیر راه و شهرسازی: با پدیده «بد مسکنی» مواجهیم

22 بهمن 1395 - 8:43

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در برخی نقاط شهری کشور با پدیده "بد مسکنی" مواجهیم، گفت: باید به سمت ارتقاء کیفیت زندگی مردم حرکت کنیم.

4nvponcvnokmpxon.jpg
رییس کمیسیون عمران خبر داد

۲۴ بهمن تاریخ نشست استیضاح‌کنندگان و وزیر راه و شهرسازی

20 بهمن 1395 - 10:14

رییس کمیسیون عمران از برگزاری نشست نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه خبر داد.

qcbrfyxeliyzpln8.jpg
به بهانه دهه فجر صورت گرفت؛

مسکن مهر، ابزار بیلان‌دهی وزارت راه/افتتاح ۲۳هزار واحد مسکن مهر

12 بهمن 1395 - 13:15

درشرایطی که روندکند تکمیل و واگذاری واحدهای طرح مسکن مهر، اعتراضات گسترده ای را به همراه داشته، وزارت راه و شهرسازی از واگذاری حدود۲۳هزار واحد مسکن مهر شهرهای جدید در دهه فجر، خبر داده است.

bezkqyfuxepg1fq6.jpg
با حضور جهانگیری و آخوندی انجام شد:

آغاز نوسازی ۷۰۰ واحد مسکونی در محله سیروس

11 بهمن 1395 - 17:33

ظهر امروز از پروژه باز آفرینی ۷۰۰ واحد مسکونی در محله سیروس تهران رونمایی شد.

zkmteaznx2wwijjy.jpg
میهن صنعت:

36 هزار کیلومتر از راههای اصلی کشور به دوربین‌ ثبت تخلف مجهز می شود

21 دی 1395 - 16:27

رییس سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای گفت: به ‌زودی 36 هزار کیلومتر راههای شریانی کشور به سیستم مکانیزه ثبت تخلفات عبور و مرور و سرعت مجهز می‌شود.

5lpj0ubzpnseqgj1.jpg
میهن صنعت:

تکمیل راه های کشور به 163 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

21 دی 1395 - 9:29

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:برای تکمیل 30 هزار کیلومتر از پروژه های باقی مانده به 163 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

lwrldc6iogf2exjz.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

۵۰درصد هزینه‌های راهداری در ۹ ماه گذشته تامین شد

30 آذر 1395 - 14:26

معاون وزیر راه و شهرسازی از تامین ۵۰ درصد از هزینه های سازمان راهداری طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

867692_368.jpg
میهن صنعت:

امکان خرید هواپیمای مسافربری از چین پس از کسب استانداردهای بین‌المللی

29 آبان 1395 - 18:9

وزیر راه و شهرسازی گفت: حضور هواپیماهای مسافربری کشور چین در ایران مستلزم داشتن استانداردهای ایمنی و بین المللی است.

864156_716.jpg
وزير راه و شهرسازی اعلام كرد:

ارزيابی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از طرح‌های اولویت‌دار ایران/ استفاده از تجربیات ایران و چین در زمینه مسکن ملی

27 آبان 1395 - 8:51

وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران در حوزه زیرساخت‌ها و ترابری و همچنین نوسازی ناوگان‌های هوایی، دریایی و زمینی خود طرح‌های گوناگونی را به سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف ارائه داده که چین نیز یکی از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها است.

4362204070434.jpg
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

امضای ۳ هزار میلیارد تومان قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در بنادر ایران

16 آبان 1395 - 11:50

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بنادر کشور از امضای ۳ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر ایران تا پایان سال برای خبر داد.

37166494.jpg
میهن صنعت:

ادامه مذاکرات خرید هواپیما بدون مانع آمریکایی

8 آبان 1395 - 15:29

وزارت راه و شهرسازی مدعی شد مذاکرات خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ بدون مانع آمریکایی در حال پیگیری است.

56463265.jpg
با افتتاح هزار و 300 واحد مسکن مهر در اردبیل

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از عملکرد بانک مسکن تجلیل کرد

7 آبان 1395 - 20:4

در مراسم افتتاح یک هزار و 300 واحد مسکن مهر در اردبیل، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از عملکرد بانک مسکن در این زمینه قدردانی کرد.

31910.jpg
میهن صنعت:

۲۴۶ کیلومتر راه و ۴۰۰۰ واحد مسکن خوزستان با حضور وزیر راه افتتاح شد

5 آبان 1395 - 18:5

با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۲۴۶ کیلومتر پروژه راه شامل راه اصلی و روستایی و ۴۰۰۰ واحد مسکن مهر در استان خوزستان افتتاح شد.

1686846.jpg
با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی؛

صورت های مالی سال94بانک مسکن تصویب شد

5 آبان 1395 - 14:28

میهن صنعت : با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی صورت های مالی سال 1394 بانک مسکن به تصویب اعضای مجمع رسید.

2381837_293.jpg
میهن صنعت:

"لیزینگ مسکن" در انتظار تاییدیه شورای پول و اعتبار/ آیا لیزینگ مسکن خانه به‌دوشان را صاحب‌خانه می‌کند؟

8 تیر 1393 - 10:8

میهن صنعت: لیزینگ مسکن طرح جدیدی، که از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، این روزها پشت درهای بسته شواری پول و اعتبار منتظر تاییده است طرحی که اگر متقاضیان بدون تحقیق و تفحص به سمتش بروند ممکن است داروندارشان به فنا رود.

80323917-3167505.jpg
میهن صنعت:

ساخت شهر فرودگاهی امام به زودی آغاز می‌شود

21 خرداد 1393 - 11:51

میهن صنعت: با تایید اساس‌نامه شهر فرودگاه امام خمینی(ره) توسط هیات دولت، احداث این پروژه عظیم وارد مرحله جدیدی شد.

34-150.jpg
میهن صنعت:

کمبود مسکن نداریم

19 خرداد 1393 - 8:57

میهن صنعت: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: طی سه سال گذشته 20 هزار پروانه ساخت ساختمان صادر شده در حالی که نیاز تهران حدود 10 هزار واحد تخمین زده شده است لذا کمبودی در عرضه مسکن نداریم و با استفاده از ابزارهای مالیاتی می‌توان بازار مسکن ...

IMG10512697.jpg
میهن صنعت:

جزئیات جلسه دیشب شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور/ تصويب افزايش نرخ خدمات توزيع فرآورده‌هاي نفتي

19 اسفند 1392 - 10:37

میهن صنعت: سومین جلسه شورای اقتصاد شامگاه یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی و با حضور اعضا برگزار شد.

400-77.jpg
میهن صنعت:

3 تا 4 میلیون تومان متوسط قیمت خانه در تهران/ ثبات قیمت در سال آینده

19 بهمن 1392 - 9:59

میهن صنعت: نمی‌توان قیمت واحدی برای هر واحد مسکونی در تهران اعلام کرد اما با توجه به روند تثبیت شده معاملات در تهران، متوسط قیمت مسکن در تهران بین سه تا چهار میلیون تومان است که احتمالا این قیمت‌ها در سال آینده ثابت می‌مانند البته منوط به برنامه‌ها و...

default.jpg
میهن صنعت

درخواست تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی

2 تیر 1392 - 22:27

میهن صنعت : یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح جداسازی دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی به مجلس ارائه شده و بیش از 70 نفر از نمایندگان با این طرح موافق و آن را امضا کرده‌اند.

Top