قیمت خودرو مدل 95

rodpla4qbzltf0ru.jpg
میهن صنعت:

خودروهای مدل ۹۵ در سراشیبی افت قیمت

22 دی 1395 - 11:47

روند کاهش قیمت خودروهای مدل ۹۵ در بازار خودرو آغاز شده است.

Top