ino

سردار سازندگی

vsayjguljurpxdhi.jpg
میهن صنعت:

دولتی که پای صنعت خودرو ایستاد

22 دی 1395 - 13:24

صنعت خودرویی که امروز عنوان دومین صنعت بزرگ کشور را با خود یدک می کشد، هر چند نقص و انتقادهای فراوانی به آن وارد است، پا گرفتن دوباره خود را در دوران پساجنگ، مدیون سرداران سازندگی و دولت های پنجم و ششم می داند.

Top