شرکت سوئدی ولوو

kmbhavleqaqishhc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد چشمگیر فروش خودروهای ولوو در بازار جهانی

15 آبان 1397 - 12:16

ایمنی بالا مشخصه اصلی خودروهای شرکت سوئدی ولوو است و این شرکت به سبب ویژگی مذکور شهرت جهانی دارد.

zzmjsbvrrdkfysti.jpg
میهن صنعت :

تغییر نام و استراتژی آینده ولوو

9 بهمن 1395 - 13:12

شرکت سوئدی ولوو که تحت مالکیت چینی ها قرار دارد برنامه توسعه آینده اش را تنظیم کرده و در صدد به روزرسانی تولیدات جدیدش به همراه عرضه نسخه های متوسط و کوچک آن ها است.

Top