قایق تندرو سپاه پاسداران

tibfgxarrnjjdxap.jpg
میهن صنعت :

رویارویی ناو آمریکایی با یک قایق تندرو سپاه پاسداران

6 اردیبهشت 1396 - 9:41

فاکس نیوز مدعی شد یک ناو آمریکایی با قایق های تندرو سپاه پاسداران مواجه شده است.

Top