بحران قطر

feusbpwponadjcqg.jpg
میهن صنعت:

تاثیر تنش قطر بر بازار خودروی منطقه

25 خرداد 1396 - 10:58

خاورمیانه در روزهای اخیر شاهد بحران دیپلماتیک جدیدی بوده است و به‌نظر می‌رسد این بحران به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد.

z8ltdeaydlahrqeh.jpg
میهن صنعت:

بحران قطر وابستگی انگلیس به واردات انرژی را مشخص کرد

20 خرداد 1396 - 15:31

کاهش تولید نفت و گاز در دریای شمال به معنی واردات نزدیک به یک سوم نیازهای گازی انگلیس از کشور کوچک قطر است، قطری که اکنون راه های ارتباطی اش توسط همسایگانش محدود شده است.

Top