داریوش شجاعیان

tmfbilsteaqcguad.jpg
با قراردادی 3 ساله

داریوش شجاعیان به استقلال پیوست - 29 خرداد 1396 - 14:19

هافبک فصل گذشته گسترش فولاد با عقد قرارداد 3 ساله به استقلال پیوست.

Top