قاچاق پوشاک

klbqnkko2qsklvmb.jpg
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران:

قاچاق آمار مستند ندارد/ جای دعوا سر اعداد به فکر تولید باشیم - 17 مهر 1396 - 9:3

مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه‌های صنف پوشاک تهران با تاکید بر اینکه نمی‌توان برای واردات قاچاق آماری مستند ارائه کرد، گفت: آنچه اکنون واضح و مشخص است آنکه وضعیت صنعت پوشاک مناسب نیست.

enjesur5efcc4qlw.jpg
گمرک ایران اعلام کرد؛

روزانه چقدر محموله به ظن قاچاق توقیف می‌شود؟ - 21 شهریور 1396 - 13:36

گمرک ایران آمار محموله هایی را اعلام کرد که روزانه به ظن قاچاق در کشور توقیف می شود.

onwv0mdmwhjkgdtg.jpg
شریعتمداری؛

برند منسوجات ایرانی را یک زمانی در لندن کپی می‌کردند - 13 شهریور 1396 - 10:35

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه زمانی در حوزه منسوجات و پوشاک، در لندن برند ایرانی را کپی می‌کردند، گفت: باید در این حوزه به جایگاه اصلی خود برگردیم.

xv21dhvl3l4xlx2c.jpg
شریعتمداری

بازار را مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم - 13 شهریور 1396 - 9:52

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از وارداتی که بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌شود، آمار ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک را نیز مورد تردید دانست و گفت: قاچاق پوشاک بیش از این رقم است و در این سال‌ها بازار را مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌ای...

Top