بخش نفتی

tezzqhrxgsgw4bh0.jpg
از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

بخش نفتی کره شمالی تحریم شد

21 شهریور 1396 - 12:25

شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی علیه بخش نفت کره شمالی را تصویب کرد.

Top