زندگی در کره شمالی

ypqwbjd7hwtqpggx.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

زندگی در کره شمالی از قاب عکس/ بخش دوم

22 شهریور 1396 - 15:11

در این بخش تصاویر جالبی از کشور مرموز و عجیب کره شمالی که سال هاست مرزهای خود را به روی خبرنگاران بسته است، گرد آوری کرده ایم.

gvyabsvahprprt7i.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

زندگی در کره شمالی در قاب عکس / بخش اول

21 شهریور 1396 - 12:57

در این بخش تصاویر جالبی از کشور مرموز و عجیب کره شمالی که سال هاست مرزهای خود را به روی خبرنگاران بسته است، گرد آوری کرده ایم.

Top