نمایندگی رسمی بکو

qlkohqfhgsgrxw1x.jpg
میهن صنعت:

دروغ بزرگ بهستان تجارت ارس/ بکو در ایران نماینده رسمی ندارد+سند

22 شهریور 1396 - 9:5

این روزها صنعت لوازم خانگی ایران روزهای آشفته ای را سپری می کند. بسیاری از شرکت های واردکننده در حالی خودرا به عنوان نماینده رسمی برندهای معتبر خارجی معرفی می کنند که یا اصلا گواهی نمایندگی رسمی را دریافت نکرده و یا اعتبار گواهی آنان به پایان رسیده ا...

Top