نرخ اوراق بدهی

fcmlt4zyyngobqsw.jpg
میهن صنعت :

فضای آرام بانکها درپرداخت نرخ سودمصوب/نگران نرخ اوراق بدهی دولتیم

22 شهریور 1396 - 14:1

رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی با بیان اینکه نظام بانکی تا این جای کار، نرخ سود مصوب بانک مرکزی را برای سپرده، رعایت کرده است، گفت:انتشار اوراق با نرخ‌های معنادار می‌تواند مشکل‌ساز شود.

Top