شارلوا

4kiszyywhvaycn1b.jpg
گزارش سایت بلژیکی در مورد درخشش کاوه رضایی

یک ایرانی ناشناس، پدیده لیگ بلژیک

22 شهریور 1396 - 14:51

سایت اسپورت مگزین در مقاله ای به قلم گیوم گوتیه و با تیتر "من سبک یک گلزن را دارم" به تشریح مسیر طی شده توسط کاوه رضایی از کرمانشاه تا بلژیک پرداخته است.

Top