اقتصاد دیجیتال

qth2wgmlbspkvmuj.jpeg
معاون سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد

عبور رشد اقتصاد دیجیتال از مسیر کسب و کارهای نوپا - 10 دی 1396 - 10:34

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه کوچک بخش خدمات در اقتصاد ایران، بر نقش حوزه ICT به عنوان حوزه ای موثر برای رشد اقتصاد خدماتی در کشور تاکید کرد.

Top