از A تا Z فناوری خودرو-فناوری خودرو-تکنولوژی خودرو

xjdqzpk8mgev8isx.jpg
میهن صنعت گزارش می دهد:

از A تا Z فناوری خودرو / قسمت پایانی

19 دی 1396 - 9:27

آخرین راهنمای "الف" تا "ی" (A تا Z) فناوری خودرو، به خریداران خودرو کمک خواهد کرد تا بر اصطلاحات تخصصی و نامفهوم فناوری خودرو غلبه کنند و با مزایای آن آشنا شوند.

Top