زلزله زدگان

tlztslxswidcw1fs.jpg
میهن صنعت :

از مشترکان زلزله‌زده پول برق گرفته نمی‌شود

23 دی 1396 - 12:53

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده، شرکت توزیع برای تامین برق چادرهای اسکان زلزله‌زده‌ها و مکان استقرار موقت آن‌ها هیچ گونه قبض برقی تا زمان اسکان دائم این مشترکان صادر نمی‌کند.

Top