دانشگاه بینگهمتون

azzx2hsnfjzfrmtq.jpg
میهن صنعت:

باتری‌هایی که با بزاق دهان شارژ می‌شوند!

25 دی 1396 - 12:3

دور از تصور بود که روزی یک نوع باتری کاغذی داشته باشیم که بتواند توسط آب دهان خود ما طراحی شود. امر بعیدی که اما محققان دانشگاه بینگهمتون آن را ممکن کرده اند.

Top