قیمت اوراق

dyaiyzradqrmjqfu.jpg
نسبت به ماه قبل

وام مسکن ارزان‌تر شد

20 شهریور 1398 - 13:22

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ماه قبل بیش از 44 هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای اخیر نوسان چندانی نداشته و حدود قیمت آن ۴۲ هزار تومان است که زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن و جعاله باید حدود ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان هزینه کنند.

sfbsoctzlvlpy2ml.jpg
میهن صنعت :

وام مسکن بانک ملی و بانک مسکن چه تفاوتی با هم دارند؟

26 دی 1396 - 10:18

در روزهای اخیر بانک ملی نیز به لیست ارائه دهنده تهسیلات مسکن اضافه شد که در این میان نحوه پرداخت وام در مدت زمان سپرده گذاری، سود و قیمت خرید اوراق با بانک مسکن متفاوت است.

Top