اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت

qtaxodsj6kbzhdqr.jpg
وزارت صنعت اطلاعیه داد:

مردم تخلفات بخش های مختلف را گزارش کنند

11 اسفند 1396 - 21:30

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست تا تخلفات بخش های گوناگون این وزارت خانه را گزارش کنند و پاداش بگیرند.

Top