خشکشویی اینترنتی

uqlkvdw3fyjrpvgp.jpg
میهن صنعت:

هشدار مجدد درباره خشکشویی‌های اینترنتی

21 خرداد 1397 - 12:54

رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی مجددا نسبت به استفاده از خدمات خشک‌شویی‌های اینترنتی و به اصطلاح آنلاین هشدار داد و تصریح کرد که این واحدها فقط یک واسطه هستند و بهداشت و کیفیت را رعایت نمی‌کنند.

yuqlnixqziy8ortm.jpg
حواستان به خشکشویی‌های اینترنتی باشد؛

لباس‌هایی که با ملحفه‌های عفونی شستشو می شوند

21 اسفند 1396 - 10:57

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی اعلام کرد که برخی از واحدهای صنفی غیرمجاز، زیرزمینی و غیربهداشتی که از طریق اپلیکیشن و بدون هیچ نشانی کار می‌کنند، ملحفه‌های عفونی بیمارستان را با لباس‌های مردم می‌شویند و کسی با آنها کاری ندارد.

Top