رئیس اتحادیه تلفن همراه

oocjbhlkauegqtth.jpg
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفتگو با «میهن صنعت»:

تولید و توزیع 2 بال اصلی اقتصاد کشور

17 اردیبهشت 1397 - 20:0

ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران گفت: تولید و توزیع 2 بال اصلی اقتصاد کشور هستند.

Top