میدان نفتی کرکوک

nhuk0amnmlupoido.jpg
میهن صنعت:

امضای توافق توسعه میدان نفتی کرکوک میان عراق و BP

18 اردیبهشت 1397 - 13:49

شرکت نفتی دولتی "شمال عراق" توافقی را با شرکت BP برای سه برابر کردن تولید میادین کرکوک در شمال این کشور امضا کرد.

Top