بسته بندی

f6ixjccsweihydcj.JPG
معاون وزیر صنعت خبر داد

زیرساخت‌های تولید و بسته‌بندی یارانه می گیرند

23 اردیبهشت 1397 - 13:11

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور حمایت و تقویت چرخه تولید تا صادرات، به زیرساخت‌های تولید و بسته‌بندی امسال یارانه داده می‌شود.

Top