خانم تاتیانا

torrutzziernuiin.jpg
میهن صنعت:

گرانترین طلاق دنیا به ثبت رسید

25 اردیبهشت 1397 - 11:15

دو زوج سابق بر سر تصاحب گرانترین و بزرگترین قایق تفریحی جهان جدال می کنند. قیمت این قایق ۵۴۰ میلیون دلار است و در حال حاضر در داخل بندر دبی نگهداری می شود. این جدال بین میلیاردر روسی تبار (فرهاد احمدوف) و همسر سابق او (تاتیانا میخاویلونا) است که با ا...

Top