حمل و نقل عجیب

mla6upctxdowjffu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ب ام و 325i یا وان حمام!+فیلم

6 خرداد 1397 - 11:26

انسان‌ها موجودات باهوش و مبتکری هستند و برخی از افراد با تکیه به علم نهفته خود دست به اختراعات عجیبی زده اند و مورد تحسین و ستایش اطرافیان قرار گرفتند.

Top