صادرات نفت روسیه

utmzsppzimw6cpnv.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

رشد قیمت نفت به دنبال کاهش ذخایر آمریکا

30 خرداد 1397 - 9:8

بهای نفت در پی گزارش موسسه نفت آمریکا مبنی بر کاهش ذخایر آمریکا افزایش پیدا کرد.

zxr5qvuuj5mbcysh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت بهای نفت با افزایش تقاضا در بازار

23 خرداد 1397 - 9:0

بهای نفت در روز چهارشنبه با افزایش تولیدات آمریکا و پیش بینی هایی در خصوص افزایش عرضه کشورهای عضو اوپک و خروج از توافق نامه کاهش یافت.

sqnk4emg4aybzmyn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افت طلا سیاه در پی تقویت دلار و انتشار آمارهای اشتغال آمریکا

12 خرداد 1397 - 9:30

بهای نفت در روز جمعه به دنبال افزایش دلار و انتشار آمارهای اشتغال آمریکا با کاهش مواجه شد.

Top