تشخیص بیماری

jk8sbg3ngistczej.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاربرد اپل واچ در تشخیص بیماری پارکینسون

20 خرداد 1397 - 17:36

اپل واچ در تشخیص علائم بیماری پارکینسون بسیار بهتر عمل می کند.

Top