سایت های ازدواج

vbkrznrktbnzxrcg.jpg
میهن صنعت:

ردپای داعش در سایت‌های ازدواج برای فریب دختران

20 خرداد 1397 - 18:8

مرکز ارتباطات «صواب» نسبت به فریب دختران از طریق سایت‌های ازدواجی که توسط داعش اداره می‌شوند، هشدار داد.

Top