سامانه و خدمت الکترونیک

mdenkzipdkkncbjl.jpg
میهن صنعت:

بهره‌برداری از 6 سامانه و خدمت الکترونیک/حذف 600 مجوز کسب و کار

22 خرداد 1397 - 10:43

وزیر اقتصاد امروز در راه‌اندازی 6 سامانه و خدمت الکترونیک،‌ گفت: 600 مجوز کسب و کار در هیأت مقررات‌زدایی حذف شد.

Top