فاز 5 پردیس

zvob5styoliilar1.jpg
میهن صنعت:

واحد های فاز ۵ پردیس هم چنان قفل و زنجیر است

23 خرداد 1397 - 7:46

با وجودی که متقاضیان فاز ۵ مسکن مهر پردیس می‌گویند هم‌چنان واحدهای آنها قفل و زنجیر است، پیمانکار این پروژه خبر داد که تا دو هفته‌ی آینده با دریافت ۸ میلیارد تومان، روند تکمیل واحدها را آغاز می‌کند.

Top