ساماندهی نیروگاه ها

unhkfxkidfipycps.jpg
میهن صنعت:

برنامه راهبردی وزارت نیرو تا سال ۱۴۰۴

23 خرداد 1397 - 9:20

برنامه راهبردی وزارت نیرو تا سال ۱۴۰۴ در راستای افزایش میانگین راندمان برق و حرارت نیروگاه‌های کشور تدوین شده و بر اساس مطالعات صورت گرفته در این راستا برنامه‌ای برای بازنشستگی واحدهای قدیمی با راندمان پایین درنظر گرفته شده است.

Top