خوان لوپتگی

usxeopsyzbrupppa.jpg
میهن صنعت:

لوپتگی با قراردادی 3 ساله سرمربی رئال مادرید شد

23 خرداد 1397 - 9:22

جولن لوپتگی به عنوان سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید انتخاب شد.

Top