وام نوسازی بافت فرسوده

ioiqyh5uru81uu0u.jpg
میهن صنعت:

درخواست انبوه سازان از جهانگیری برای افزایش وام نوسازی بافت فرسوده

23 خرداد 1397 - 15:13

رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و ودیعه مسکن در محدوده بافت فرسوده شد.

Top