ثبت نام النترا

vcvsewqtjntiypxn.jpg
میهن صنعت:

گرفتاری جدید کرمان موتور و یادآوری چند نکته

23 خرداد 1397 - 19:41

خروج امریکا از برجام اگرچه یک اتفاق ناگهانی نبود و بیشتر کارشناسان می دانستند این اتفاق دیر یا زود رخ می دهد اما اینکه روند اتفاقات با چنین سرعتی پیش برودکه طی مدت کوتاهی نه تنها تحریمهای اولیه و ثانویه از 90 تا 180 روز دیگر اجرا شود بلکه بسیاری از ش...

Top