وضعیت تردد

hliccareqeqiftbn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

2.5 درصد افزایش تردد در راه ها نسبت به روز گذشته

10 دی 1397 - 11:39

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

uwbbbu6zjpvyrnov.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

آخرین وضعیت محور های مواصلاتی کشور

9 دی 1397 - 10:50

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

tahgvtlcffrvngeg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش 11 درصدی تردد در محور های مواصلاتی کشور

6 دی 1397 - 10:27

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wtd8bfmvtk7gyhzk.jpg
«میهن صنعت»گزارش می دهد:

جزییات محدودیت تردد موتور سیکلت ها

5 دی 1397 - 12:7

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

48openrxawojbkuh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ساعات مناسب برای تردد را بشناسید

4 دی 1397 - 10:5

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

1wzw3hcttzujyjtt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

2232 تردد شمار فعال در محور های برون شهری

27 آذر 1397 - 13:8

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

hon1cl6xcwmgmgl2.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات محدودیت های ترافیکی امروز

30 آبان 1397 - 13:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

qbjj16fcgfhw2e16.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سهم 16 درصدی وسایل نقلیه سنگین در راه های برون شهری

28 آبان 1397 - 12:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

kdi4zf7jwtbjtsum.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور شهریار-تهران در لیست پر تردد ترین محور ها

27 آبان 1397 - 10:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

soovcvculpdqfdbh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت ها و ممنوعیت های تردد در جاده های کشور

26 آبان 1397 - 11:22

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

bubxrypkboffprhi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین اطلاعات دوربین های نظارتی ترافیک و تردد

21 آبان 1397 - 12:11

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

iluqbaqvkkuqpiws.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش تردد در جاده ها پس از اتمام تعطیلات

19 آبان 1397 - 11:35

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

bwjljlhzqbdzoskc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آخرین وضعیت تردد در جاده های کشور

15 آبان 1397 - 16:6

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

icekpzxypzoxynzy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

2208 تردد شمار فعال در محور های برون شهری

14 آبان 1397 - 12:6

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

gehlrmgovqkrqj8t.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

سهم 12.6 درصدی تردد وسایل نقلیه سنگین

12 آبان 1397 - 11:33

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۶۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

nowgtgyiozsnywsx.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزاد راه کرج-تهران همچنان دارای بیشترین تردد

10 آبان 1397 - 11:23

سفر ترافیک جاده طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۶.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

epildmlckozxymtr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ممنوعیت تردد از کرج به مرزن آباد در روز جمعه

9 آبان 1397 - 13:29

سفر ترافیک جاده طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۵۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

s4zqtsqergfmoimj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

ساعات دارای کمترین تردد را ببینید

7 آبان 1397 - 10:42

سفر ترافیک جاده طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wrxaq0dmjdjek3kz.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت های ترافیکی ایام اربعین حسینی

5 آبان 1397 - 11:40

کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ccxsru33wczprwvf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

عملیات راه سازی در آزاد راه تهران-قزوین

1 آبان 1397 - 13:0

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

gl2dgyoeknuvuuto.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

۲۲۰۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری

30 مهر 1397 - 11:11

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

fqsuffkdfcsnwtvw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۹.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

29 مهر 1397 - 12:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۹.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

xscriigdntlfartb.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزاد راه کرج-تهران دارای بیشترین تردد در ساعات گذشته

28 مهر 1397 - 9:14

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۷۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hzndjplrwk8hylhw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آمار ثبت شده نشان دهنده افزایش تردد نسبت به روز قبل

25 مهر 1397 - 13:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

kld1taupnib8yorg.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

تردد در محور کرج – چالوس بدلیل اجرای عملیات لکه گیری با احتیاط انجام می‌شود

23 مهر 1397 - 10:18

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

zawlrsckcw3bgziq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی

22 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

cbzjkqtlarzvrkpw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کمترین تردد در ساعات 4 تا 5 صورت گرفته است

21 مهر 1397 - 11:26

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

xjiyzhyr8acjhquy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در تعطیلات آخر هفته

19 مهر 1397 - 10:1

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۴ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

t5xxwnalyiqquwof.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

جزئیات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی راه های کشور

18 مهر 1397 - 10:2

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد

mdcfsgjhwagqft2n.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور پونل-خلخال به دلیل ریزش کوه مسدود می باشد

17 مهر 1397 - 9:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۹۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jivhsudhnazinjew.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

بیشترین تردد در ساعت های 17 الی 18 بعد از ظهر

15 مهر 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۸درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvfbuduepwlozdzy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش تردد در محور های برون شهری

14 مهر 1397 - 11:0

در شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌‌شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

nddyhpjha3mwkhjq.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

آزاد راه کرج-تهران دارای بیشترین تردد در ساعات گذشته

12 مهر 1397 - 11:17

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۴درصد افزایش را نشان می‌دهد.

uindho4bpvdhu6hu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۹ درصدی تردد نسبت به روز قبل

11 مهر 1397 - 10:3

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۹درصد کاهش را نشان می‌دهد.

olicuinovcjkvc4w.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش حجم ترافیکی جاده های کشور

10 مهر 1397 - 10:21

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۱۸۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

vpibdfdgisrer3jw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

۳.۸درصد کاهش تردد نسبت به روز قبل

9 مهر 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

yzbyjqazcnycyyuj.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور فرعی شمشک–دیزین به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد

8 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

iwhwvjzngt1wfohu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور نیر- اردبیل به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل مسدود است

7 مهر 1397 - 11:13

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ptod3rrcxpnryqgp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محور ایلام - مهران به دلیل ریزش کوه مسدود شد

4 مهر 1397 - 10:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

dlowe50dy7tsxg8s.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش تردد در جاده های کشور در روزهای اخیر

2 مهر 1397 - 10:28

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

qu1qgdeqgkmxeavu.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

محدودیت تردد در محور تیران به دلیل انجام عملیات روکش حفاظتی

1 مهر 1397 - 10:37

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mvketfbsehfezxyi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

یکطرف شدن محور کندوان در روز یکشنبه به سمت کرج

31 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

tra5f0adyukpwigd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

انسداد برخی جاده ها به دلیل نبود ایمنی کافی

26 شهریور 1397 - 10:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

5ekrkmwtlzlbzhtw.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

وضعیت تردد بدون تغییر نسبت به روز قبل

25 شهریور 1397 - 9:51

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰ درصد را نشان می‌دهد.

e87twyshsefmnwmt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

انسداد جاده ای به دلیل نقص در سیستم روشنایی

24 شهریور 1397 - 9:40

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

yfzkuphvfaeoeep5.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۵ درصدی عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح کشور

22 شهریور 1397 - 9:39

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

iyqikaomqdifbzbc.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده ها

20 شهریور 1397 - 9:32

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۴/۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد

vda7ntvhljdfghgy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۹ درصدی تردد نسبت به روز قبل

17 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۹/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد

afwjvfiefbhgpwgm.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

14 شهریور 1397 - 11:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۶ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

xoryqgmzbjveqixl.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

13 شهریور 1397 - 9:44

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۰.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

mwloyqnorudclswp.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۶ درصدی تردد نسبت به روز قبل

12 شهریور 1397 - 9:51

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

hfncqlbagpidydfk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۳.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

11 شهریور 1397 - 13:31

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

vbyrbvpyimfkxqte.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

10 شهریور 1397 - 9:48

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

0ywaeypobleu2mvs.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۰.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

8 شهریور 1397 - 9:26

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

qeegcpcpiuzu5a8q.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۰.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

6 شهریور 1397 - 9:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ifdjdptwubgbr5bi.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۵.۴ درصدی تردد نسبت به روز قبل

5 شهریور 1397 - 9:41

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۳ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

budmvywvdfgbzkif.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۴.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

4 شهریور 1397 - 10:32

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۲ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

wnnfyesvbfvjdjxe.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۰.۱ درصدی تردد نسبت به روز قبل

3 شهریور 1397 - 9:47

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد

ozhisjlcovbu0dme.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۷.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

1 شهریور 1397 - 10:34

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۳۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ilcgsanppivyrtyn.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۱۴.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

31 مرداد 1397 - 9:43

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

wcgjsuahjkhxlczt.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۲.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

30 مرداد 1397 - 13:53

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

3najbtmmaztwgjlk.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۵ درصدی تردد نسبت به روز قبل

29 مرداد 1397 - 10:12

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

jopoywohoubvomzd.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۲ درصدی تردد نسبت به روز قبل

28 مرداد 1397 - 9:57

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

yhztggugkvosrxjr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۲.۱ درصدی تردد نسبت به روز قبل

27 مرداد 1397 - 11:20

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۷ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۲.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

moowagohceap1z5t.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

23 مرداد 1397 - 9:49

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

psl2dnrl52srkvjh.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۷.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

22 مرداد 1397 - 11:11

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۱ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

zycngmu8tokcglrr.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۱.۲ درصدی تردد در راه های کشور نسبت به روز قبل

21 مرداد 1397 - 9:36

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۱۹ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ivfkxsuczoub8xvy.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

افزایش ۰.۳ درصدی تردد نسبت به روز قبل

17 مرداد 1397 - 10:15

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

mdgupfmwnxqd1sov.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۵.۱ درصدی تردد در راه ها نسبت به روز قبل

15 مرداد 1397 - 9:54

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۵.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

cmingnfgie0jbuhf.jpg
«میهن صنعت» گزارش می دهد:

کاهش ۱.۴ درصدی تردد جاده ای نسبت به روز قبل

9 مرداد 1397 - 9:35

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

Top