بلندترین برج اروپا

ueuayzevhufhdn5n.jpg
با ارتفاع ۴۶۲ متر؛

بلندترین برج اروپا با ارتفاع ۴۶۲ متر در سن پترزبورگ+تصاویر

10 مرداد 1397 - 15:1

بلندترین برج اروپا با ارتفاع ۴۶۲ متر در سن پترزبورگ در حال تکمیل است.

Top